Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Bratislavský kraj
0102030405060708
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)310101000
dlažba64879793174
živica138016833614417521012398126
cementobetón8881561928750
panely1201132023
štrk1201141311
povrch nespevnený501021010
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Bratislavský kraj
0102030405060708
žiadny z uvedených902222010
dobrý1533182357159206246131122130
nerovný, zvlnený v priečnom smere621001002
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere700021112
súvislé výtlky811101400
prepadnuté, vystúpené koľajnice100001000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Bratislavský kraj
0102030405060708
žiadna z uvedených2451870483041131510
dvojpruhová725571515311575968989
trojpruhová1081539821130012
štvorpruhová s deliacim pásom93621227191233
štvorpruhová s deliacou čiarou536611720120
viacpruhová511617656100
jednopruhová2806556142376131518
dvojpruhová jednosmerná411020000
trojpruhová jednosmerná510002002
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Bratislavský kraj
0102030405060708
nejde o zrážku s pevnou prekážkou1831230504
strom1722001732
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.64515101112524
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče3043579002
zvodidlo37232812334
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)100100000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.54367939107
závory železničných priecestí300000201
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)300201000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.2343131722
reklamný pútač umiestnený samostatne611110011

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp27/dsp27-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)