Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Trnavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Trnavský kraj
01020304050607
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)00000000
dlažba256133444
živica9742741471509811011877
cementobetón163223132
panely51100021
štrk60101301
povrch nespevnený10000010
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Trnavský kraj
01020304050607
žiadny z uvedených84020110
dobrý100127715015110511712081
nerovný, zvlnený v priečnom smere51210010
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere20000002
súvislé výtlky71000051
prepadnuté, vystúpené koľajnice41010011
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Trnavský kraj
01020304050607
žiadna z uvedených802666717135
dvojpruhová783189134124778410174
trojpruhová276554250
štvorpruhová s deliacim pásom511701310722
štvorpruhová s deliacou čiarou76001000
viacpruhová85200100
jednopruhová6734555774
dvojpruhová jednosmerná41021000
trojpruhová jednosmerná00000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Trnavský kraj
01020304050607
nejde o zrážku s pevnou prekážkou173142223
strom48517103454
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.267515143
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče379934642
zvodidlo359169460
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)00000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.571210129482
závory železničných priecestí20101000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)00000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.2210112341
reklamný pútač umiestnený samostatne22000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp27/dsp27-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)