Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Trenčiansky kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Trenčiansky kraj
010203040506070809
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)1000000010
dlažba35744051374
živica880155728233783711523870
cementobetón5100000040
panely3001000020
štrk10102000070
povrch nespevnený0000000000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Trenčiansky kraj
010203040506070809
žiadny z uvedených3010000020
dobrý919162738833813811525574
nerovný, zvlnený v priečnom smere2100000010
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere3120000000
súvislé výtlky7001020310
prepadnuté, vystúpené koľajnice0000000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Trenčiansky kraj
010203040506070809
žiadna z uvedených8912810064122611
dvojpruhová66111063502551308119952
trojpruhová36711332694
štvorpruhová s deliacim pásom63200170140642
štvorpruhová s deliacou čiarou5200000300
viacpruhová2200000000
jednopruhová761141159210195
dvojpruhová jednosmerná1000000010
trojpruhová jednosmerná1000000010
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Trenčiansky kraj
010203040506070809
nejde o zrážku s pevnou prekážkou11211010222
strom15241150110
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.515653328145
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče6614342403324
zvodidlo7716412310011147
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)1000000100
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.6316471737171
závory železničných priecestí0000000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)2000000002
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.30615032274
reklamný pútač umiestnený samostatne2100000010

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp27/dsp27-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)