Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Nitriansky kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Nitriansky kraj
01020304050607
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)30100101
dlažba4420487113
živica1168558641321925369100
cementobetón3421104017
panely53020000
štrk21010000
povrch nespevnený21000001
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Nitriansky kraj
01020304050607
žiadny z uvedených97000200
dobrý1231587701411995371110
nerovný, zvlnený v priečnom smere76000001
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere21010000
súvislé výtlky83004001
prepadnuté, vystúpené koľajnice10010000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Nitriansky kraj
01020304050607
žiadna z uvedených883921220357
dvojpruhová100446961121163475588
trojpruhová1711012021
štvorpruhová s deliacim pásom3922221129
štvorpruhová s deliacou čiarou104111120
viacpruhová2018010001
jednopruhová70334516345
dvojpruhová jednosmerná87000001
trojpruhová jednosmerná21000010
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Nitriansky kraj
01020304050607
nejde o zrážku s pevnou prekážkou1611000104
strom41115107143
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.663421110234
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče7045059218
zvodidlo59400600013
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)21010000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.97455209387
závory železničných priecestí21001000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)41200001
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.36134104113
reklamný pútač umiestnený samostatne21000010

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp27/dsp27-54.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)