Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Žilinský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Žilinský kraj
0102030405060708091011
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)200100000010
dlažba601921307881200
živica1421375562208153172194781073352
cementobetón30222500010000
panely1100300240110
štrk1740310422100
povrch nespevnený420101000000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Žilinský kraj
0102030405060708091011
žiadny z uvedených1120220221000
dobrý1499416582377860176205801063251
nerovný, zvlnený v priečnom smere601211000100
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere1130110200310
súvislé výtlky1611300520121
prepadnuté, vystúpené koľajnice200100100000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Žilinský kraj
0102030405060708091011
žiadna z uvedených18035344616213241513
dvojpruhová111330350180704111313970683346
trojpruhová40172432371100
štvorpruhová s deliacim pásom601500003420900
štvorpruhová s deliacou čiarou17130010000300
viacpruhová950000300100
jednopruhová1213251822112761413
dvojpruhová jednosmerná520000120000
trojpruhová jednosmerná000000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Žilinský kraj
0102030405060708091011
nejde o zrážku s pevnou prekážkou1623301420001
strom1770500400001
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.81305972764614
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče49211810830520
zvodidlo7816462322142702
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)110000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.11129528531197644
závory železničných priecestí15001310010000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)600400101000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.29100904500001
reklamný pútač umiestnený samostatne430000100000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp27/dsp27-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)