Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Prešovský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Prešovský kraj
01020304050607080910111213
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)71002000110002
dlažba59207442012105112
živica14363829195102551025776391222955123
cementobetón30100213011111000
panely71001001310000
štrk172103005121002
povrch nespevnený120002004402000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Prešovský kraj
01020304050607080910111213
žiadny z uvedených2940140013203011
dobrý15054069999103601027180441223055126
nerovný, zvlnený v priečnom smere102003004001000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere21010000000000
súvislé výtlky193005002405000
prepadnuté, vystúpené koľajnice30000000100002
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Prešovský kraj
01020304050607080910111213
žiadna z uvedených2678428161720371711136729
dvojpruhová105221455679447102045433114214495
trojpruhová36162013011001011
štvorpruhová s deliacim pásom4128520006000000
štvorpruhová s deliacou čiarou37152100008000020
viacpruhová64000002000000
jednopruhová100507534051503323
dvojpruhová jednosmerná2850104016100001
trojpruhová jednosmerná10000001000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Prešovský kraj
01020304050607080910111213
nejde o zrážku s pevnou prekážkou341621104015355
strom152023204200000
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.641243125111019015
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče4864263013203027
zvodidlo651052070151012247
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)00000000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.9522921031131337255
závory železničných priecestí21010000000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)00000000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.319314104102105
reklamný pútač umiestnený samostatne21100000000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp27/dsp27-57.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)