Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Košický kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Košický kraj
0102030405060708
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)640100010
dlažba29731321102
živica11744361454516611027118127
cementobetón850020100
panely420010001
štrk1350202031
povrch nespevnený520110010
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Košický kraj
0102030405060708
žiadny z uvedených1230321012
dobrý12014521464416810729130125
nerovný, zvlnený v priečnom smere1000232012
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere200002000
súvislé výtlky1462102012
prepadnuté, vystúpené koľajnice000000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Košický kraj
0102030405060708
žiadna z uvedených194925340682416
dvojpruhová777185128461001021691109
trojpruhová56336032192
štvorpruhová s deliacim pásom907040140011
štvorpruhová s deliacou čiarou37310021021
viacpruhová22220000000
jednopruhová632851143462
dvojpruhová jednosmerná000000000
trojpruhová jednosmerná000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Košický kraj
0102030405060708
nejde o zrážku s pevnou prekážkou2025242113
strom2353326103
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.51204283356
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče30109222113
zvodidlo34157112170
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.6251257112515
závory železničných priecestí301001001
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.1424112031
reklamný pútač umiestnený samostatne310001010

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp27/dsp27-58.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)