Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Slovensko

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)2630132476
dlažba3406425354460245929
živica942013809748801168142198714361174
cementobetón2158816534304308
panely501253511374
štrk831261021761713
povrch nespevnený33510244125
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadny z uvedených8798391162912
dobrý99061533100191912311499101715051201
nerovný, zvlnený v priečnom smere496527631010
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere33723211422
súvislé výtlky8187781621914
prepadnuté, vystúpené koľajnice1114012030
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadna z uvedených122724580898818084267194
dvojpruhová6861725783661100411137461052777
trojpruhová33510827361740153656
štvorpruhová s deliacim pásom4589351633960214190
štvorpruhová s deliacou čiarou17653751017103737
viacpruhová12351822095622
jednopruhová8262806776701214910063
dvojpruhová jednosmerná15044185100280
trojpruhová jednosmerná1150120210
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nejde o zrážku s pevnou prekážkou1451817111616133420
strom1911748154117151523
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.4676426516681646451
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče3923037667049624830
zvodidlo51537357759781306534
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)510121000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.61454576397111759562
závory železničných priecestí30320215323
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)1830246300
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.2062322303629213114
reklamný pútač umiestnený samostatne2162224023

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp27/dsp27-SR.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)