PR/2019/004

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje politickú stranu Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.