39. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

10. – 11. november 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.      Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 38. zasadnutia

 

2.      Informácia plk. Mgr. Róberta Bozalku, viceprezidenta Policajného zboru o pripravenosti zložiek Policajného zboru na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 10.11.2018

3.      Informácia zapisovateľky štátnej komisie Ing. Evy Chmelovej o otvorení volebných miestností

4.      Podania doručené štátnej komisii

 

5.      Preberanie a kontrola zápisníc okresných volebných komisií o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí vykonaných dňa 10. novembra 2018 v elektronickej forme a vydávanie pokynov na ukončenie činnosti okresných volebných komisií

 

6.      Informácia Ing. Alexandra Balleka, predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky a Ing. Jozefa Brindu, vedúceho odborného sumarizačného útvaru štátnej komisie a gestora centrálneho spracovania výsledkov volieb o priebehu sčítavania výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, vykonaných dňa 10. novembra 2018

 

7.      Prerokovanie, schválenie a podpis návrhu zápisnice Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, vykonaných dňa 10. novembra 2018

 

8.      Informácia plk. Mgr. Róberta Bozalku, viceprezidenta Policajného zboru o priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí, vykonaných dňa 10. novembra 2018 z bezpečnostného hľadiska

 

9.      Ukončenie zasadnutia