27. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

26. február 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 26. zasadnutia

2.   Informácie

3.   Schvažovanie oznámenia podža § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

4.   Prerokovávanie podnetov doručených štátnej komisii

5.   Rôzne

6.   Ukončenie zasadnutia