33. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

8. august 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.     Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 32. zasadnutia

2.     Príprava spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

3.     Informácie

4.     Žiadosti o zaevidovanie ako tretia strana pre vožby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

5.     Správne konania

6.     Schvažovanie informácie Štátnej komisie pre vožby a financovanie politických strán o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2017 pre Národnú radu Slovenskej republiky

7.     Odvolacie konania

8.     Rôzne

9.     Ukončenie zasadnutia