34. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre

VII. volebné obdobie

21. august 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 33. zasadnutia

2.   Žiadosť Štatistického úradu Slovenskej republiky, týkajúca sa prípravy spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú dňa 10.11.2018

3.   Informácie

4.   Žiadosti o zaevidovanie ako tretia strana pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

5.   Rôzne

6.   Ukončenie zasadnutia