35. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

13. september 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 34. zasadnutia

2.   Informácie

3.   Žiadosti o zaevidovanie ako tretia strana pre vožby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

4.   Správne konania

5.   Rôzne

6.   Ukončenie zasadnutia