37. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

25. október 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 36. zasadnutia

2.   Informácia plk. Mgr. Róberta Bozalku, viceprezidenta Policajného zboru o pripravenosti zložiek Policajného zboru na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 10.11.2018

3.   Informácie

4.   Žiadosti, týkajúce sa evidencie tretích strán pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 10.11.2018

5.   Rôzne

6.   Ukončenie zasadnutia