45. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

30. – 31. marec 2019

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.             Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 44. zasadnutia

2.             Informácie

3.             Žiadosti, týkajúce sa evidencie tretích strán pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa vykonajú dňa 25. mája 2019

4.             Podnety, doručené štátnej komisii v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, vykonanými dňa 10. novembra 2018

5.             Správne konania

6.             Podania doručené štátnej komisii v súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

7.             Preberanie a kontrola zápisníc okresných volebných komisií o výsledku druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky, vykonaných dňa 30. marca 2019 v elektronickej forme a vydávanie pokynov na ukončenie činnosti okresných volebných komisií

8.             Informácia Ing. Alexandra Balleka, predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky a Ing. Jozefa Brindu, vedúceho odborného sumarizačného útvaru štátnej komisie a gestora centrálneho spracovania výsledkov volieb o priebehu sčítavania výsledkov druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky, vykonaných dňa 30. marca 2019 a prerokovanie, schválenie a podpis návrhu zápisnice Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky, vykonaných dňa 30. marca 2019

9.             Vyhlásenie výsledkov druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky, vykonaných dňa 30. marca 2019 (tlačová konferencia) a ukončenie zasadnutia