56. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán
pre VII. volebné obdobie

6. december 2019

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.     Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 55. zasadnutia

2.     Informácie týkajúce sa prípravy volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29.02.2020

3.     Preskúmavanie a registrácia kandidátnych listín, podaných pre vožby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29.02.2020

4.     Rôzne

5.     Žrebovanie čísel pre kandidátne listiny, podané pre vožby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29.02.2020

6.     Ukončenie zasadnutia