VZOR TLAČIVA PRE ZVEREJŇOVANIE DODATKU K ZMLUVE SAMOSPRÁVY A INÉ SUBJEKTY
  Všobecné údaje                
   
1 * Dodatok k zmluve:                
   
2 * Názov:                
   
3 Evidenčné číslo:                
   
4 * Číslo spisu v registr.                
   
5 * Predmet dodatku:                
       
       
                 
   
6 * Hodnota plnenia:           * v:       
   
7 * Koncový odberateľ:                
                       
  Ostatné                
   
8 * Dátum uzavretia:                
   
9 Deň súhlasu:                
   
10 Dopln. informácia:                
       
       
       
       
       
                 
   
11 Výpovedná doba:                
   
12 Spôsob obstarávania:   Nadlimitná  
    Podlimitná  
    S nízkou hodnotou  
   
13 Sú v zmluve obsiahnuté skutočnosti   Áno  
  (informácie) tvoriace obchodné   Nie  
  tajomstvo?  
                       
* označené polia sú povinné
Priložiť zmluvu v zmysle zákona 546/2010 Z.z. §5a ods.5, ods.6