Postup samosprávy pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.


Uvedené dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=r2&htm=r2/zmlov.htm

ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ K ZÁKONU č. 546/2010 Z. z.

VZOR TLAČIVA PRE ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV SAMOSPRÁVY A INÉ SUBJEKTY

VZOR TLAČIVA PRE ZVEREJŇOVANIE DODATKU K ZMLUVE SAMOSPRÁVY A INÉ SUBJEKTY