Zoznam chránených stromov v Trenčianskom kraji máj 2013
Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 446 Klobušické platany platan západný Platanus occidentalis L. Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 445 Lipa trinitárov v Ilave lipa malolistá Tilia cordata Mill. Ilava Ilava Správa CHKO Strážovské vrchy
S 444 Kvašovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Považská Bystrica Považská Bystrica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 442 Klobušický javor javor cukrový Acer saccharinum L. Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 441 Domanižské lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Považská Bystrica Domaniža Správa CHKO Strážovské vrchy
S 440 Hatnianska lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Považská Bystrica Hatné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 439 Praznovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Považská Bystrica Praznov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 435 Pružinské stromy javor horský Acer pseudoplatanus L. Považská Bystrica Pružina Správa CHKO Strážovské vrchy
lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop.
S 434 Zborské lipy lipa veľkolista Tilia platyphyllos Scop. Púchov Zbora Správa CHKO Strážovské vrchy
S 433 Jasenická lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Považská Bystrica Jasenica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 425 Veľkouherská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Partizánske Veľké Uherce Správa CHKO Ponitrie
S 424 Lipa pri Múzeu Prvej SNR lipa malolistá Tilia cordata Mill. Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 416 Lipa na Šajbách lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prievidza Koš Správa CHKO Ponitrie
S 412 Dub na Moravskej ceste dub letný Quercus robur L. Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 409 Myjavská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 402 Gaštan nad Vápenkou gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Správa CHKO Malé Karpaty
S 401 Lipa u Belanských lipa veľkolistá srdcovitolistá Tilia platyphyllos subsp. cordifolia (Besser) C.K. Schneid. Myjava Turá Lúka Správa CHKO Záhorie
S 375 Trenčianske ginká ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Trenčín Trenčín Správa CHKO Biele Karpaty
S 374 Tisovec na Baračke tisovec dvojradový Taxodium distichum (L.) Rich. Trenčín Omšenie Správa CHKO Biele Karpaty
S 373 Modrovská metasekvoja metasekvoja čínska Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng Nové Mesto nad Váhom Modrovka Správa CHKO Biele Karpaty
S 312 Bolešovský brest brest hrabolistý Ulmus minor Mill. Ilava Bolešov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 307 Diviacka gledíčia gledíčia trojtŕňová Gleditschia triacanthos Prievidza Diviaky nad Nitricou Správa CHKO Ponitrie
S 306 Lipa pri prameni lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Prievidza Diviacka Nová Ves Správa CHKO Ponitrie
S 305 Bojnické ginká ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 276 Rákociho dub dub letný Quercus robur L. Bánovce nad Bebravou Podlužany Správa CHKO Ponitrie
S 275 Lipského lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčín Sedličná Správa CHKO Biele Karpaty
S 262 Lipy v Župnom sirotinci lipa malolistá Tilia cordata Mill. Nové Mesto nad Váhom Beckov Správa CHKO Biele Karpaty
S 260 Mitické gaštany gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Trenčín Trenčianske Mitice Správa CHKO Biele Karpaty
S 259 Gaštanica gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Nové Mesto nad Váhom Zemianske Podhradie Správa CHKO Biele Karpaty
S 252 Jaseň pod Buchlovom jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Prievidza Čereňany Správa CHKO Ponitrie
S 75 Tisy v Pruskom tis obyčajný Taxus baccata L. Ilava Pruské Správa CHKO Strážovské vrchy
S 74 Lipa v Borčiciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Ilava Borčice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 73 Dolnomarikovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Považská Bystrica Dolná Mariková Správa CHKO Strážovské vrchy
S 72 Tuja v Mednom tuja riasnatá Thuja plicata D.Don ex L. Púchov Medné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 71 Ginko v Mednom ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Púchov Medné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 70 Lipa v Lednickom Rovnom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Púchov Lednické Rovne Správa CHKO Strážovské vrchy
S 69 Lipa v Dolnom Lieskovom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Považská Bystrica Dolný Lieskov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 68 Hrab v Bohuniciach hrab obyčajný Carpinus betulus L. Ilava Bohunice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 67 Jaseň v Zliechove jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Ilava Zliechov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 66 Tuja v Klobušiciach tuja riasnatá Thuja plicata D.Don exL.amb Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 65 Sekvoja obrovská v Novej Lehote sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Prievidza Nová Lehota Správa CHKO Ponitrie
S 64 Lipy na cintoríne vo Veľkej Čausi lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prievidza Veľká Čausa Správa CHKO Ponitrie
S 63 Tis pri fare v Novej Lehote tis obyčajný Taxus baccata L. Prievidza Nová Lehota Správa CHKO Ponitrie
S 62 Diviacka lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prievidza Diviaky nad Nitricou Správa CHKO Ponitrie
lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop.
S 61 Skupina líp pri kostole a cintoríne v Porube lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prievidza Poruba Správa CHKO Ponitrie
lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop.
S 4 Bojnická lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie