Zoznam chránených území v Trenčianskom kraji máj 2013                
Ev. číslo Názov Kategória Katastrálne územie Výmera ( v ha ) Rok vyhlásenia Stupeň ochrany prírody Spravujúca organizácia Zriaďovací orgán
1119 Babiná PP Bohunice pri Pruskom 23,6659 2002, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
1161 Babirátka PP Pružina verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
897 Baricovie lúky PP Moravské Lieskové 1,6247 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
152 Beckovská skalka PP Beckov 0,3889 1983,1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
7 Beckovské hradné bralo PP Beckov 1,4504 1963, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Školská a kultúrna komisia Okr. národného výboru v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
1129 Beckovské Skalice PR Beckov 29,5481 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
  Benediktova jaskyňa PP Skalka nad Váhom jaskyňa 1994 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR
879 Bestinné PP Nová Bošáca 1,29 1993, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
213 Biely kameň PR Nová Lehota, Cigeľ 115,9 1973, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie ONV Prievidza
214 Biely vrch PP Vršatské Podhradie 4,415 1990, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty ONV Považská Bystrica, KÚ v Trenčíne
10 Bindárka PR Soblahov 8,9829 1983, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, KÚ v Trenčíne
884 Blažejová PP Nová Bošáca 2,1613 1993, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
  Bojnická hradná jaskyňa PP Bojnice jaskyňa 1994 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň  
14 Borotová PP Stará Turá 1,48 1988, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
893 Bosmany PP Kostolec 7,335 1994 5. ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Okresný úrad životného prostredia Povazska Bystrica
15 Bradlo NPR Ľutov 97,67 1988, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
16 Brehové porasty Dubovej PP Čachtice, Částkovce, Podolie, Pobedim 10,125 1983, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
226 Brezovská dolina PP Červený Kameň 2,4768 1989, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty ONV Považská Bystrica, KÚ v Trenčíne
780 Briestenské skaly PP Briestenné 6,83 1992, 1994, 2011 4. ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Okresny urad zivotneho prost. Pov. Bystrica, KÚŽP v Trenčíne
1159 Brloh PP Dvorníky nad Nitricou verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1160 Brložná diera PP Nitrianske Sučany verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
928 Brodziansky park CHA Brodzany 6,702 1984, 2004 3. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Topoľčanoch, KÚŽP v Trenčíne
229 Buchlov PR Čereňany, Oslany 103,96 1984, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry SSR
793 Bučkova jama PP Vrbovce 40,91 1993, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici, KÚ v Trenčíne
1054 Cetuna PP Bzince pod Javorinou 0,2869 1999, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
775 Chvojnica PP Chvojnica, Častkov, Lopašov, Oreské, Trnovec, Radošovce, Dubovce, Popudinské Močiny 31,6515 1991, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici, KÚ v Trenčíne
54 Chynoriansky luh PR Chynorany 44,36 1981,1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, KÚŽP v Trenčíne
19 Čachtická jaskyňa NPP Čachtice jaskyňa, ochranné pásmo jaskyne 379,3190 ha 1972, 1994,  - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň MK SSR, Ministerstvo ŽP SR, KÚŽP v Trenčíne
20 Čachtický hradný vrch NPR Čachtice, Višňové 56,17 1964, 1993 4. ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23 Čepúšky PR Zlatníky, Prašice 58,128 1988, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1164 Čerešňová jaskyňa PP Uhrovské Podhradie verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
829 Čertov PR Lazy pod Makytou 84,62 1993 5. ŠOP - S-CHKO Kysuce Ministerstvo životného prostredia SR
236 Červenokamenské bradlo PR Červený Kameň 47,52 1969, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
30 Debšín PR Horná Súča 9,61 1984, 1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, KÚŽP v Trenčíne
33 Dobrotínske skaly PR Veľké Uherce 4,39 1980, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
880 Dračia studňa PP Bolešov, Krivoklát 7,58 1993 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresny urad zivotneho prostredia v Povazskej Bystrici
1033 Drieňová PR Krivoklát 25,12 1997 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Krajský úrad Trenčín
1035 Drietomica PP Drietoma 15,724 1997 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
120 Drietomské bradlo PP Drietoma 3,92 1965, 1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚŽP v Trenčíne
800 Dubový vŕšok PR Nová Lehota 6,24 1993, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, KÚŽP v Trenčíne, návrh na zrušenie
787 Grúň PP Nová Bošáca 16,01 1992, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
42 Hájnica PR Trenčianske Bohuslavice 2,2283 1967, 1994, 2003  4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie, KÚ v Trenčíne
1166 Hájska jaskyňa PP Ráztočno verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
43 Haluzická tiesňava PP Haluzice 3,5 1963, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
46 Hornozávrská mokraď PR Horná Súča  1,5017 1983, 1994, 2003  4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, KÚ v Trenčíne
263 Hradisko PP Hradec 1,7103 1973, 1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Previdzi, KÚŽP v Trenčíne
1165 Hradná jaskyňa PP Uhrovské Podhradie verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
1016 Jachtár PR Drietoma 31,67 1997, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
804 Jankov vŕšok PR Uhovec 103,42 1993 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1195 Jánošíkova jaskyňa PP Trenčianske Teplice verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne
  Jaskyňa Dúpna diera PP Slatinka nad Bebravou jaskyňa 1994 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR
64 Javorníček NPR Hrádok, Lúka, Stará Lehota 15,06 1982, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
65 Jedlie PR Uhrovské Podhradie 1,42 1974, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1162 Jelenská jaskyňa PP Trenčianske Teplice verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
833 Klapy PR Udičq 6,22 1993 5. ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Ministerstvo životného prostredia SR
74 Kňaží stôl PR Trebichava, Ľutov 88,31 1988, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
75 Kňaží vrch PR Lúka, Modrová, Stará Lehota 150,94 1988, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
76 Kobela PR Mnešice 6,0375 1988, 1994, 2009 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty MK SSR, KÚŽP v Trenčíne
769 Kobylince PP Hradec 2,51 1991, 1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný úrad životného prostredia v Prievidzi, KÚŽP v Trenčíne
784 Kohútová PP Moravské Lieskové 4,515 1992, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
311 Končitá PP Kamenec pod Vtáčnikom 1 1973, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor Prievidza
316 Kostolecká tiesňava PR Záskalie 29,8 1970, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Okresný národný výbor v Považskej Bystrici
1167 Košútova jaskyňa PP Nitrianske Rudno verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
81 Kožíkov vrch PP Vrbovce 2,8285 1990, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Senici, KÚ v Trenčíne
83 Krasín PR Dolná Súča 26,4001 1971, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
324 Krivoklátska tiesňava PP Krivoklát 9,7047 1989, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor Považská Bystrica
881 Krivoklátske lúky PP Krivoklát 4,3297 1993, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostriedia v Považskej Bystrici
85 Kulháň PR Zlatníky 7,39 1972, 1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
86 Kurinov vrch PP Adamovské Kochanovce 1,2968 1990, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne (KÚ v Trenčíne)
88 Lánce NPP Omšenie 3,0305 1987, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, MInisterstvo ŽP SR
331 Lednické bradlo PR Lednica 14,28 1969, 1986, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR, KÚ v Trenčíne
876 Lednické skalky PP Lednica 2,7135 1993, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici
1122 Lopeníček PP Nová Bošáca 0,2539 2002, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
812 Ľutovský Drieňovec PR Ľutov, Podlužany, Timoradza 260,04 1993 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
342 Makovište PR Kamenec pod Vtáčnikom 24,11 1973, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor Prievidza
98 Malejov PP Vrbovce 0,8241 1990, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Senici, KÚŽP v Trenčíne
100 Malostankovské vresovisko PP Malé Stankovce 2,87 1987, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty ONV v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
346 Manínska tiesňava NPR Považská Teplá 117,63 1967, 1993 5. ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Slovenská národná rada
106 Mitická slatina PP Trenčianske Mitice 2,8315 1985, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
  Mojtínska jaskyňa PP Mojtín jaskyňa 1994 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR
109 Mokvavý prameň PP Nová Lehota 2,0989 1983, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty ONV v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
1123 Mravcové PP Nová Bošáca 0,8163 2002, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
840 Nebrová PR Červený Kameň 53,3 1993, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, KÚ v Trenčíne
112 Nitrica PP Hradište, Skačany 29,06 1986, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Topoľčanoch
116 Obtočník Váhu PP Hrádok nad Váhom 1,39 1983, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
117 Okšovské duby CHA Zlatníky 1,53 1984, 1994 4. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, návrh na zrušenie
118 Omšenská Baba PR Omšenie 36,1169 1967, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
1163 Opatovská jaskyňa PP Opatová verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
814 Ostrý vrch PR Soblahov 12,68 1993, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, KÚŽP v Trenčíne
1175 Pavúkov jarok CHA Stará Turá 22,4874 1984, 2009 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty ONV v Trenčíne, KÚŽP v Trenčíne
885 Petrová PP Chocholná - Velčice 2,91 1993, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne, KÚŽP v Trenčíne
130 Plešivec PR Čachtice, Částkovce 53 1976, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, KÚŽP v Trenčíne
133 Pod Homôľkou PR Dolná Poruba 7,6076 1988, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1036 Podsalašie PP Horná Súča 14,8 1997, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne, KÚŽP v Trenčíne
841 Podskalský Roháč NPR Podskalie, Horný Moštenec 105,57 1994 5. ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
138 Potok Machnáč PP Horné Motešice, Dolné Motešice, Bobotská Lehota, Horňany 8,8888 1983, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
140 Považský Inovec PR Selec 35,42 1988, 1993 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
894 Prečínska skalka PP Prečín 3,78 1994 5. ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Okresný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici
142 Preliačina PR Hôrka nad Váhom, Podhradie pri Duchonke 35,87 1988, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
141 Prepadlisko PR Kostolná, Chocholná 7,8295 1986, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, KÚ v Trenčíne
387 Prepoštská jaskyňa NPP Bojnice jaskyňa, ochranné pásmo jaskyne 0,5474 ha 1964, 1994, 2006 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň Okresný národný výbor v Prievidzi, Ministerstvo kultúry SSR
390 Prielom Nitrice PP Valaská Belá 6,8324 1990, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Prievidzi, KÚŽP v Trenčíne
1176 Pružinská Dúpna jaskyňa PP Pružina verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
144 Pseudoterasa Váhu PP Hôrka nad Váhom 11,8263 1983, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
781 Rajkovec PP Horné Srnie 0,9422 1992, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
1011 Rieka Myjava PP Stará Myjava, Brestovec, Myjava, Turá Lúka, Podbranč, Prietrž, Osuské, Jablonica 34,9384 1996 5. ŠOP - S-CHKO Záhorie Krajský úrad v Trenčíne
147 Rokoš NPR Uhrovské Podhradie, Diviacka Nová Ves, Omastiná 460,41 1974, 1994   ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
  Rysia SPR Valaská Belá 30,49 2004 5. súkromná PR - LZ VLK KÚŽP v Trenčíne
150 Selecké kamenné more PP Selec 4,83 1985, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
151 Selecký potok PP Selec, Veľké Stankovce 4,5292 1984, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
414 Sivý kameň PP Podhradie, Malá Lehota 13,8097 1973, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Prievidzi, KÚŽP v Trenčíne
417 Skalice PP Mikušovce 1,4 1969, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Považskej Bystrici, KÚŽP v Trenčíne
156 Smradľavý vrch PR Timoradza 30,7747 1954, 1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Povereníctvo kultúry, KÚŽP v Trenčíne
158 Stará Bebrava PP Čierna Lehota 5,91 1987, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Topoľčanoch
432 Strážov NPR Pružina, Zliechov, Čičmany 480,01 1981, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
433 Strošovský močiar PP Červený Kameň 0,77 1989, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Považskej Bystrici
161 Súčanka PP Dolná Súča, Hrabovka, Skalka nad Váhom 6,77 1983, 1994, 2003  4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
162 Svinica PP Veľká Hradná, Trenčianske Jastrabie 2,0292 1983, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
163 Sychrov PR Beckov 0,48 1984, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, KÚ v Trenčíne
164 Šašnatá PP Stará Turá 0,1971 1984, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
1073 Ševcova skala PR Brezová pod Bradlom 16,34 1999, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty Krajský úrad v Trenčíne, KÚŽP v Trenčíne
898 Šifflovské PP Chvojnica, okr. Myjava 1,8544 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici, KÚ v Trenčíne
166 Štefanová PP Stefanová 5,4759 1990, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Senici, KÚ v Trenčíne
820 Švibov PR Nová Lehota, okr. Nové Mesto n./V. 3,42 1993, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo životného prostredia SR, KÚŽP v Trenčíne
169 Tematínska lesostep NPR Lúka nad Váhom 59,67 1976, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
450 Temešská skala PR Temeš, Čavoj 57,93 1986, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
177 Trubárka PR Kubrica 7,4 1982, 1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR, KÚŽP v Trenčíne
179 Turecký vrch PR Mnešice, Trenčianske Bohuslavice 30,42 1984, 1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR, KÚŽP v Trenčíne
821 Udrina PR Trebichava, Timoradza 107,36 1993 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo zivotneho prostredia SR
847 Vápeč NPR Horná Poruba, Kopec 75,38 1993 5. ŠOP - S-CHKO Strážovské vrchy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
181 Včelíny PP Horná Súča 1,2935 1990, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne, KÚ v Trenčíne
182 Veľká Javorina PR Lubina, Bzince pod Javorinou 82,98 1988, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR, MŽP SR
468 Veľká skala NPR Bystričany 59,2 1984, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
186 Veľký vrch PR   47,6132 1967   ŠOP - S-CHKO Ponitrie Komisia SNR pre kultúru a informacie
  Vestenická medvedia jaskyňa PP Horné Vestenice, Dolné Vetsenice jaskyňa 1994 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR
480 Vršatské bradlá PR Vršatské Podhradie, Červený Kameň 82,39 1970, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
481 Vršatské hradné bralo PR Vršatské Podhradie 12,05 1986, 1994, 2004 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, KÚŽP v Trenčíne
483 Vtáčnik NPR Kamenec pod Vtáčnikom, Kľak 245,62 1950, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
487 Vyšehrad NPR Nitrianske Pravno, Jasenovo 48,65 1973, 1994,  4. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, KÚŽP v Žiline
192 Záhradská PR Lubina 1,2823 1984, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR, KÚ v Trenčíne
193 Zamarovské jamy PR Zamarovce, Kubra 6,489 1984, 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR, KÚ v Trenčíne
896 Žalostiná PP Vrbovce 2,1199 1994, 2003 4. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici, KÚ v Trenčíne
1168 Žernovská jaskyňa PP Omastiná verejnosti voľne prístupná jaskyňa 1994, 2009 - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
199 Žihľavník PR Dolná Poruba, Omšenie 130,18 1967, 1994 5. ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty Komisia SNR pre kultúru a informácie
825 Žrebíky PR Slatinka nad Bebravou, Krásna Ves 111,26 1993 5. ŠOP - S-CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia SR
M/1211 Svarkovica CHA Prečín 1,34 2012 4. ŠOP SR - S CHKO Strážovské vrchy Vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 1/2012 z 10.4. 2012 účinná od 15.5. 2012
Použité skratky:
PP = prírodná pamiatka
NPP = národná prírodná pamiatka
PR = prírodná rezervácia
NPR = národná prírodná rezervácia
CHA = chránený areál
SPR = súkromná prírodná rezervácia