Vysvetlivky – Zoznam číselníků

Obsah:
Číselník "NdnDruhKomunikaceKm"
Číselník "NdnKatVozidla"
Číselník "NdnPriciny"
Číselník "NdnRozsahNahlaseni"
Číselník "SednAlkohol"
Číselník "SednDeleniKomunikace"
Číselník "SednDruhNehody"
Číselník "SednDruhPrepravy"
Číselník "SednChovaniChodce"
Číselník "SednKvalitaPovrchu"
Číselník "SednMistoDn"
Číselník "SednOvlivneniRidice"
Číselník "SednPocasi"
Číselník "SednPovrchVozovky"
Číselník "SednPrekazka"
Číselník "SednProvozovatel"
Číselník "SednRizeniProvozu"
Číselník "SednRozhled"
Číselník "SednSituaceChodce"
Číselník "SednSituovaniDn"
Číselník "SednSmerJizdy"
Číselník "SednSmerovePomery"
Číselník "SednSpecifickeObjektyDn"
Číselník "SednStavChodce"
Číselník "SednStavKrajnice"
Číselník "SednStavPoNehode"
Číselník "SednStavPovrchu"
Číselník "SednStavRidice"
Číselník "SednStretnuti"
Číselník "SednViditelnost"
Číselník "SednVObci"
Číselník "SednZavadaKomunikace"
Číselník "SednZavineni"
Číselník "NdnDruhKomunikaceKm" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0diaľnica D
20diaľnica R
10diaľničný privádzač PD
21diaľničný privádzač PR
1cesta I. triedy
2cesta II. triedy
3cesta III. triedy
7komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
8komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
6komunikácia v km systéme nesledovaná
Číselník "NdnKatVozidla" (počet úrovní: 2)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
-1nezadané
29L - dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky
01L1e, bicykel s pohonným systémom, dvojkolesový moped
02L2e, trojkolesový moped určený na prepravu osôb alebo na pracovné účely
03L3e, motocykel s nízkym, stredným alebo vysokým výkonom, enduro, trialový motocykel
04L4e, dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom
05L5e, motorová trojkolka určená na prepravu osôb alebo na prepravu tovaru
06L6e, ľahká cestná štvorkolka, ľahká štvorkolka na pracovné účely alebo na prepravu osôb
07L7e, ťažká cestná alebo terénna štvorkolka konštruovaná na prepravu tovaru alebo hlavne na prepravu osôb
30M - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny
01M1, s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča
02M1G, terénne, s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča
03M1S, na špeciálne účely, s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča
04M1SG, na špeciálne účely, terénne, s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča
05M2, s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg, okrem miest na sedenie môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich
06M2G, terénne, s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg, okrem miest na sedenie môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich
07M2S, na špeciálne účely, s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg, okrem miest na sedenie môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich
08M2SG, na špeciálne účely, terénne, s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg, okrem miest na sedenie môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich
09M3, s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5 000 kg. Vozidlá kategórie M3 môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich
10M3G, terénne, s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5 000 kg. Vozidlá kategórie M3 môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich
11M3S, na špeciálne účely, s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5 000 kg. Vozidlá kategórie M3 môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich
12M3SG, na špeciálne účely, terénne, s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5 000 kg. Vozidlá kategórie M3 môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich
31N - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu
01N1, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
02N1G, terénne, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
03N1S, na špeciálne účely, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
04N1SG, na špeciálne účely, terénne, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
05N2, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg
06N2G, terénne, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg
07N2S, na špeciálne účely, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg
08N2SG, na špeciálne účely, terénne, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg
09N3, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg
10N3G, terénne, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg
11N3S, na špeciálne účely, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg
12N3SG, na špeciálne účely, terénne, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg
32O - prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu alebo osôb ako aj na ubytovanie osôb
01O1, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg
02O1S, na špeciálne účely, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg
03O2, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg
04O2S, na špeciálne účely, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg
05O3, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg
06O3S, na špeciálne účely, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg
07O4, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 10 000 kg
08O4S, na špeciálne účely, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 10 000 kg
33T - kolesové traktory
01T1, s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod kolies aspoň 1 150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm
02T2, s minimálnym rozchodom kolies menším než 1 150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 600 mm, ak výška ťažiska traktora (meraná od zeme) vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť sa obmedzí na 30 km⋅h⁻¹
03T3, s pohotovostnou hmotnosťou maximálne 600 kg
04T4, na osobitné účely
34C - pásové traktory
01C1, s minimálnym rozchodom aspoň 1 150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm
02C2, s minimálnym rozchodom menším než 1 150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 600 mm
03C3, pásové traktory s pohotovostnou hmotnosťou maximálne 600 kg
04C4, pásové traktory na osobitné účely
35R - prípojné vozidlá za traktor
01R1, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu nepresahuje 1 500 kg
02R2, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 1 500 kg, ale nepresahuje 3 500 kg
03R3, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 21 000 kg
04R4, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 21 000 kg
36S - ťahané vymeniteľné zariadenia
01S1, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu nepresahuje 3 500 kg
02S2, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 3 500 kg
37P - pracovné stroje
01PS, pracovný stroj samohybný, zvláštne vozidlo
02PN, nesený, vymeniteľný stroj (nadstavba)
38LS - snežné skútre
01LS - snežný skúter
39V - ostatné vozidlá
01záprahové vozidlo
02bicykel
03bicykel s pomocným motorčekom
04kolobežka s pomocným motorčekom
05motorový ručný vozík
06jednonápravový traktor s prívesom
07samovyvažovacie vozidlo
08neuvedené iné cestné vozidlo
11nezistený druh cestného vozidla
01nezistený druh cestného vozidla
12ELEK - električkové dráhové vozidlo
01H - osobné hnacie
02T - osobné ťahané
03S - špeciálne(na údržbu)
13TR - trolejbusové dráhové vozidlo
01O - osobné
02N - nákladné
03S - špeciálne(na údržbu)
14ZE - železničné dráhové vozidlo
01E - elektrický rušeň
02M - motorový rušeň
03MVJ - motorový vozeň alebo jednotka
04EVJ - elektrický vozeň alebo jednotka
05O - osobný vozeň
06N - nákladný vozeň
07T - traťový stroj určený na rekonštrukciu, kontrolu stavu, opravy a údržbu dráh
15LD - dráhové vozidlo lanovej dráhy (aj pozemnej)
01O - osobné
02N - nákladné
03S - špeciálne (na údržbu)
16VDŠ - dráhové vozidlo špeciálnej dráhy
01O - osobné
02N - nákladné
03S - špeciálne(na údržbu)
04M - rušeň
Číselník "NdnPriciny" (počet úrovní: 2)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
01vplyv prírodnej sily
01hustá hmla
02začiatok dažďa
03náhle krupobitie
04náhle sneženie
05nečakaná tvorba námrazy, poľadovice
06náraz vetra
07nečakané oslnenie slnkom, bleskom
02vplyv prevádzky
01rozbitie skla odrazeným kameňom
02znemožnenie výhľadu
03pôsobenie zvierať
01vbehnutie (vlietnutie) domáceho zvieraťa na vozovku (pokiaľ nie je preukázaná zodpovednosť za zviera)
02vbehnutie (vlietnutie) zveri na vozovku
04technická porucha
01porucha riadenia
02porucha prevádzkovej brzdy
03porucha parkovacej brzdy
04poškodenie pneumatiky s náhlym únikom vzduchu
05porucha palivového systému
06porucha diaľkových svetiel
07porucha tlmených svetiel
08porucha parkovacích svetiel
09porucha koncových svetiel
10porucha brzdových svetiel
11porucha smerových svetiel
12poškodenie predného skla
13porucha ostrekovača alebo stierača
14odpadnutie kolesa
15zablokovanie kolesa mechanickou poruchou
16zlomenie závesu kolesa alebo nápravy
17porucha pripojenia prívesu, návesu
18náhla porucha komunikácie (prepadnutie mosta, kanalizácie, roztopenie povrchu...)
19náhla porucha zariadenia komunikácie (výpadok signalizácie...)
05indispozícia osoby
01zdravotná indispozícia (choroba, náhla nevoľnosť a pod.)
02úľak
101porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky
09nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa
10neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty
11neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke
12neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke
13neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam
14nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia
15neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke
16nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.
17nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia, z toho jazda na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom Stoj!
18nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia, z toho chôdza na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom Stoj!
102porušenie povinnosti vodiča
23vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke
24nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke
25nebratie ohľadu na vozidlá označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly
26nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám
27nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov
28nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie
29ponechanie predmetov odvádzajúcich pozornosť od bezpečného vedenia vozidla vo výhľadovom poli vodiča
34vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov
35vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou
36nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní
37nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov
38prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky
39náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky
40používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla
41zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov
42nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom
43neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky
44požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla
45užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla
47vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča
48vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča
103porušenie povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
09nechránenie si zraku vodičom motorového vozidla kategórie L a P5 okuliarmi alebo ochranným štítom
10nedržanie riadidla motorového vozidla kategórie L a P5 oboma rukami vodičom počas jazdy okrem prípadu, keď dáva predpísané znamenie
11jedenie, pitie, fajčenie vodiča motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km⋅h⁻¹ a vodiča motorového vozidla kategórie L alebo jeho spolujazdca počas jazdy
12zdržiavanie sa na vozovke bez bezpečnostného odevu pri núdzovom státí
13nezaradenie rýchlostného stupňa vodičom motorového vozidla s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg pri jazde zo svahu
14nezaradenie rýchlostného stupňa vodičom iného motorového vozidla, ak to vyžaduje bezpečnosť jazdy
15neumožnenie prejazdu rýchlejších vozidiel idúcich pri jazde do svahu za motorovým vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg
104porušenie pravidiel používania bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
05neoprávnené nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia
105nesprávny spôsob jazdy
03jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky
04jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania
106nesprávna jazda v jazdných pruhoch
11jazda v nesprávnom pruhu mimo obce
12jazda mimo obce v nepovolenom pruhu na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vodičom nákladného automobilu s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, vodičom zvláštneho motorového vozidla a vodičom motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km⋅h⁻¹
13bránenie v jazde rýchlejšiemu vozidlu v ľavom jazdnom pruhu v obci
16nedanie prednosti v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu vodičom prechádzajúcim do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu
17nepoužitie pripájacieho pruhu pri zaraďovaní do priebežného jazdného pruhu
18nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu
21nesprávne prechádzanie medzi pruhmi
22nedanie prednosti pri zbiehaní sa pruhov
23neumožnenie obídenia prekážky v cestnej premávke vozidlu pri súbežnej jazde
24nesprávna jazda pri obchádzaniu prekážky v cestnej premávke pri súbežnej jazde
25neumožnenie vytvorenia záchranárskej uličky medzi jazdnými pruhmi
107nesprávna jazda v mimoriadnych prípadoch
14nesprávna jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka
15nesprávna jazda pozdĺž električky
16nesprávne vchádzanie na električkový koľajový pás
17nesprávne prechádzanie električkového koľajového pása
18nedovolené vchádzanie do vyhradeného jazdného pruhu
19nesprávne prechádzanie vyhradeného jazdného pruhu
20nepoužitie vyhradeného jazdného pruhu vodičom vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený
21neumožnenie vyjdenia autobusu alebo trolejbusu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu
22nesprávne vyjdenie z vyhradeného jazdného pruhu
23bezdôvodné riadenie sa vodičov v inom pruhu osobitnými svetelnými signálmi platnými iba pre vodičov jazdiacich vo vyhradenom jazdnom pruhu
24obmedzovanie jazdy vozidiel vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy vozidlom taxislužby
25nesprávne správanie sa za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse
26neopatrnosť alebo neprimeraná rýchlosť v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní osôb
108nesprávne obchádzanie
06nesprávne obchádzanie vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí
07nesprávne obchádzanie prekážky cestnej premávky
08nesprávne obchádzanie chodca
09neopatrné obchádzanie alebo míňanie stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb
10nesprávne obchádzanie stojaceho autobusu, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti
109nesprávne predchádzanie
16predchádzanie po nesprávnej strane vpravo
17nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní
18nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo
19nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní
20bránenie v predchádzaní
21predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe
22predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo
23predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky
24predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo
25predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh
26predchádzanie po krajnici
27predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky
28predchádzanie pri jazde cez železničné priecestie
29predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr
30predchádzanie na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov alebo bezprostredne pred nimi
110nedovolená rýchlosť jazdy
13neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam
14neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu
15neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam
16neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky
17neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať
18neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad
26prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre iné motorové vozidlo ako autobus a motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, autobus s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg
29prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
30prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti niektorého z vozidiel jazdnej súpravy
31prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg
32prekročenie dovolenej rýchlosti v obci
33prekročenie dovolenej rýchlosti na diaľnici v obci
111nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami
04nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu
05od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá
06od električky pokiaľ nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo
112nesprávne vyhýbanie
03protiidúcich vozidiel
04protiidúcej električke
113nesprávne odbočovanie
13odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy
14neopatrné odbočovanie
15neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom
16odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby
17nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo
18nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo
19nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo
20nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo
21nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo
22nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane
23nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo
24ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava
114nesprávna jazda cez križovatku
08nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste
09nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste
10nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava
11zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde
12zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad
15nedanie prednosti vodičovi na kruhovom objazde označenom dopravnou značkou Kruhový objazd spolu s dopravnou značkou Daj prednosť v jazde! alebo Stoj, daj prednosť v jazde!
115nesprávne vchádzanie na cestu
04nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty
05nezaistenie bezpečného vjazdu na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby
06znečistenie cesty pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty
116nesprávne otáčanie a cúvanie
19porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní
20nebezpečné cúvanie
21nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby
22nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby
23otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach
24otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie
25otáčanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov
26otáčanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti
27otáčanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti
28otáčanie na jednosmernej ceste
29otáčanie na moste
30cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach
31cúvanie na križovatke s riadenou premávkou
33cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti
34cúvanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti
35cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel
36cúvanie na moste
37cúvanie na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov
117nesprávne zastavenie a státie
43bezdôvodné zastavenie alebo státie mimo parkovisko
44obmedzovanie premávky alebo prekážanie na parkovisku
45nedanie znamenia o zmene smeru jazdy ak chce vodič zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka
46nepozornosť pri opätovnom vychádzaní od okraja cesty alebo od chodníka
47nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri opätovnom vychádzaní od okraja cesty alebo od chodníka
48neumožnenie vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu
49nebezpečné vychádzanie s vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci zo zastávky, ohrozenie vodičov idúcich rovnakým smerom
50zastavenie a státie v protismere alebo uprostred cesty
51znemožnenie alebo obmedzenie prejazdu vozidiel pri zastavení a státí na nevhodnom mieste (prekážanie)
52nebezpečné otvorení dverí alebo bočné steny vozidla
53nebezpečné nastupovanie do vozidla alebo vystupovanie z neho
54nezabezpečenie vozidla pri vzdialení sa od vozidla
55nezaistenie vozidla proti pohybu pri vzdialení sa od vozidla
56nezaistenie vozidla alebo súpravy povinne vybavených zakladacími klinmi proti pohybu
60zastavenie a státie v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti
61zastavenie a státie pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním
63zastavenie a státie na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; okrem obci na križovatke tvaru T na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty
64zastavenie a státie na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu
65zastavenie a státie na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor
66zastavenie a státie na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi
67zastavenie a státie na mieste, kde vozidlo zakrýva zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály
68zastavenie a státie na vnútorných jazdných pruhoch vyznačených na vozovke
69zastavenie a státie na vyhradenom jazdnom pruhu, okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený a ak nejde o vnútorný jazdný pruh
71zastavenie a státie vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
72zastavenie a státie na moste
73zastavenie a státie pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené
74zastavenie a státie na električkovom koľajovom páse
75nedovolené zastavenie a státie na chodníku
76zastavenie a státie na kruhovom objazde
77nedovolené zastavenie a státie na ostrovčekoch a deliacich pásoch
78zastavenie a státie na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m
79zastavenie a státie na inom mieste, kde je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel
80zastavenie a státie na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií mimo obce na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko
81státie na okruhu vyznačenom dopravnými značkami
82nepoužitie výstražného trojuholníka vozidla povinne vybaveného prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia
83nesprávne umiestenie prenosného výstražného trojuholníka počas núdzového státia
84nepoužitie výstražnej funkcie smerových svetiel, kým je umiestnený výstražný trojuholník na vozovke
85zastavenie a státie na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi
86zastavenie a státie na cestičke pre cyklistov alebo na ochrannom pruhu pre cyklistov
118nesprávne správanie sa pri vynútenom zastavení vozidla v tuneli
06nevykonanie vhodného opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli
07neoznámenie zastavenia vozidla osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela
08manipulácia s otvoreným ohňom v tuneli
09neposlúchnutie pokynu osoby vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, prípadne tunel opustiť
10bezdôvodné vystupovanie z vozidla alebo bezdôvodný pohyb osôb po vozovke v tuneli bez reflexného odevu
119nesprávne správanie sa na železničnom priecestí
14nepresvedčenie sa, či môže vozidlo bezpečne prejsť cez železničné priecestie
15prechádzanie cez železničné priecestie mimo jeden jazdný prúd
16nedodržanie rýchlosti a plynulosti jazdy pri prejazdu železničného priecestia
17neodstránenie vozidla zo železničnej trate, nezabezpečenie varovania vodiča koľajového vozidla pred nebezpečenstvom
18nezastavenie a nerozhliadnutie sa pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde!
19nerešpektovanie svetelného signálu priecestného zabezpečovacieho zariadenia
20nerešpektovanie zvukového signálu priecestného zabezpečovacieho zariadenia
21nerešpektovanie spúšťaných alebo spustených závor priecestného zabezpečovacieho zariadenia
22nerešpektovanie prichádzajúceho vlaku alebo dráhového vozidla
23nerešpektovanie znamenia osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia
24nerešpektovanie situácie na železničnom priecestí alebo za ním, ktorá nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde
25neuposlúchnutie pokynu osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia na jazdu cez železničné priecestie
26nerešpektovanie ustanovení o železničnom priecestí chodcom
120nesprávne znamenie o zmene smeru jazdy
06nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho a ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky
07neskoré danie znamenia o zmene smeru jazdy bez ohľadu na cestnú premávku
08nezaistenie náhradného spôsobu znamenia o zmene smeru jazdy
09bezdôvodné ponechanie znamenia o zmene smeru jazdy
10nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri vychádzaní z kruhového objazdu
121nesprávne dané výstražné znamenie
04neodôvodnené zvukové výstražné znamenie
05neodôvodnené svetelné výstražné znamenie
06neupozornenie ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo svetelným výstražným znamením zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel
122nesprávne osvetlenie vozidla
07neosvetlené alebo nesprávne osvetlené motorové vozidlo počas jazdy
08neosvetlené nemotorové vozidlo svietidlami počas zníženej viditeľnosti
09oslnenie diaľkovými svetlami
10oslnenie svetlami do hmly
11zakrytá alebo nadmerne znečistená činná plocha predpísaných svetiel
12neosvetlenie vozidla stojaceho za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, alebo na ceste mimo obce
123nesprávne vlečenie motorového vozidla
13prekročenie povolenej rýchlosti pri vlečení motorového vozidla
14vlečenie nespôsobilého vozidla
15vlečenie vozidla s nespôsobilým vodičom
16nedohodnutie sa vodičov vopred na spôsobe dorozumievania počas jazdy
17nevybavenie vozidla vlečeného osobitným zariadením prenosným osvetlením vozidla s napojením na vlečné vozidlo
18neosvetlenie vlečeného vozidla za zníženej viditeľnosti pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia
19vlečenie viacerých motorových vozidiel ako jedného motorového vozidla
20vlečenie motorového vozidla s prívesom
21vlečenie za motorovým vozidlom s prívesom
22vlečenie motocykla bez postranného vozíka alebo motocyklom bez postranného vozíka
23neoznačenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel
24nespôsobilá spojnica vlečených vozidiel
124nerešpektovanie osobitosti premávky na diaľnici
25zastavenie a státie na diaľnici
26neoznačenie vozidla pri núdzovom státí
27otáčanie
28cúvanie
29vchádzanie na stredný deliaci pás
30neopustenie diaľnice po zistení chyby na vozidle alebo náklade počas jazdy, pre ktoré nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť stanovenú pre diaľnicu
31neoprávnené vlečenie motorového vozidla
32obmedzenie iného motorového vozidla výrazne nižšou rýchlosťou pri predchádzaní iného motorového vozidla
33použitie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky ako vodičom motorového vozidla
34premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť je nižšia ako 80 km⋅h⁻¹
35premávka motorových vozidiel a jazdných súprav v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec, ktorých najvyššia povolená rýchlosť je nižšia ako 65 km⋅h⁻¹
36vchádzanie na diaľnicu alebo vychádzanie z diaľnice na nepovolenom mieste
37nepoužitie pripájacieho pruhu pre vjazd na diaľnicu
38nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch v miestach, kde nie je pripájací pruh
39predchádzanie iného motorové vozidlo vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg pri jazde po diaľnici
40nedodržanie bezpečnej vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla
125
33použitie rýchlostnej cesty iným účastníkom cestnej premávky ako vodičom motorového vozidla
34premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť je nižšia ako 80 km⋅h⁻¹
35premávka motorových vozidiel a jazdných súprav v úseku rýchlostnej cesty prechádzajúcom cez obec, ktorých najvyššia povolená rýchlosť je nižšia ako 65 km⋅h⁻¹
36vchádzanie na rýchlostnú cestu alebo vychádzanie z rýchlostnej cesty na nepovolenom mieste
37nepoužitie pripájacieho pruhu pre vjazd na rýchlostnú cestu
38nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch v miestach, kde nie je pripájací pruh
39predchádzanie iného motorové vozidlo vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg pri jazde po rýchlostnej ceste
40nedodržanie bezpečnej vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla
41zastavenie a státie na ceste pre motorové vozidlá
42neoznačenie vozidla pri núdzovom státí
43otáčanie
44cúvanie
45vchádzanie na stredný deliaci pás
46neopustenie rýchlostnej cesty po zistení chyby na vozidle alebo náklade počas jazdy, pre ktoré nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť stanovenú pre diaľnicu
47neoprávnené vlečenie motorového vozidla
48obmedzenie iného motorového vozidla výrazne nižšou rýchlosťou pri predchádzaní iného motorového vozidla
126nerešpektovanie osobitosti premávky v zimnom období
04nevybavenie stanovenej kategórie vozidla v cestnej premávke zimnými pneumatikami, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza
05nevybavenie stanovenej kategórie vozidla v cestnej premávke zimnými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, v čase od 15. novembra do 31. marca
06neodstránenie kusov ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť z vozidla a z nákladu, pred jazdou
127nerešpektovanie obmedzenia jazdy niektorých druhov vozidiel
17porušenie zákazu jazdy na ceste III. triedy nákladným motorovým vozidlom alebo jazdnou súpravou s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg
18použitie zvláštneho motorového vozidla na ceste, s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií, okrem výnimok stanovených zákonom alebo na základe povolenia
19porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. Triedy
20porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste II. triedy od 06.00 do 09.00 hodín, od 15.00 do 20.00 hodín a od 23.00 do 04.00 hodín
21porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste II. triedy v čase od 15.00 do 21.00 hodiny v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín a v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín
22porušenie zákazu používania vozidiel, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa § 127 ods. 12, na stanovených cestách
23porušenie zákazu jazdy v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín motorovým vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy
24porušenie zákazu jazdy v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín motorovým vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy
25porušenie zákazu jazdy v jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni v čase od 00.00 do 22.00 hodín motorovým vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy
128porušenie pravidiel prevádzky vozidiel so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
19neopatrnosť vodiča vozidla so zvláštnym výstražným znamením
20nespôsobilosť vodiča stanovená pre jazdu vozidla so zvláštnym výstražným znamením (vek, prax)
21porušenie ustanovení pre prednostnú jazdu vodičmi vozidiel sprevádzaných vymenovanými vozidlami
22nepoužitie výstražného modré, prípadne červeného svetla alebo osobitné zariadenia umožňujúce výstražnú funkciu smerových svetiel na sprevádzaných vozidlách, ak je nimi vozidlo vybavené
23neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám, ktoré sprevádzajú
24zaradenie sa do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú
25neopatrnosť vodiča vozidla s právom prednostnej jazdy pri oprávnenom použití krajnice alebo inej časti cesty, ktorá nie je určená na jazdu vozidiel
26nerešpektovanie stojaceho vozidla na ktorom svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby
27nedanie prednosti vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, pri čerpaní pohonných látok
28neoprávnené užitie zariadení umožňujúceho používanie typického zvukového znamenia a zvláštneho výstražného svetla ustanovených pre vozidlá s právom prednostnej jazdy
29neoprávnené použitie zvláštnych výstražných znamení vozidlom s právom prednostnej jazdy
30neoprávnené použitie zvláštneho výstražného svetla oranžovej farby
31neopatrnosť vodiča vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby
32nebratie ohľadu na vozidlo ktoré používa zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby
33neopatrnosť vodiča kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov vpredu i vzadu sprevádzanej vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby
34použitie zvláštneho výstražného svetla oranžovej farby neschváleným vozidlom
129porušenie pravidiel o prekážke cestnej premávky
05spôsobenie prekážky cestnej premávky
06neodstránenie prekážky cestnej premávky a predmetov a odpadov prekážajúcich v zjazdnosti na ceste, ktoré s prekážkou cestnej premávky súvisia
07neoznačenie prekážky cestnej premávky
08nesprávne označenie prekážky cestnej premávky
130porušenie pravidiel pri preprave osôb
09prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb
10porušenie povinností osoby odpovedajúcej za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie
11nebezpečné správanie sa prepravovaných osôb
12prekročenie prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla prepravovanými osobami
13preprava osoby mladšej ako 12 rokov na druhom sedadle motocykla
14preprava osôb v prípojnom vozidle, ktoré nie je určené na prepravu osôb
15bočné sedenie osoby prepravovanej na motocykli
131porušenie povinnosti pri preprave osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
03nebezpečné správanie sa pri čakaní, nastupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní
04nepoužitie osobitného zariadenia umožňujúceho výstražnú funkciu smerových svetiel autobusa počas nastupovania a vystupovania detí alebo osoby zdravotným postihnutím
132porušenie povinnosti pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
13nepovolená a preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu
14nespôsobilosť vodiča nákladného automobilu prepravujúceho v ložnom priestore osoby
15prekročenie počtu prepravovaných osôb v ložnom priestore nákladného automobilu
16preprava osôb v prípojnom vozidle nákladného automobilu
17nebezpečné správanie sa osôb prepravovaných v ložnom priestore nákladného automobilu
18nepovolená a preprava osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
19nespôsobilosť vodiča traktora s nákladným prívesom, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby
20prekročenie povoleného počtu osôb prepravovaných v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
21prekročenie povolenej rýchlosti jazdy pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
22správanie sa osôb prepravovaných v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
23neprítomnosť sprievodu osoby staršej ako 18 rokov pri preprave osôb mladších ako 15 rokov v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného prívesu traktora
133porušenie pravidiel pri preprave nákladu
09prekročenie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri preprave nákladu
10prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy pri preprave nákladu
11prekročenie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla pri preprave nákladu
12prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravy vozidla pri preprave nákladu
14nebezpečná preprava živých zvierat
15nakladanie alebo skladanie nákladu na ceste
16nesprávne označenie nákladu prečnievajúceho vozidlo
17nesprávne umiestnenie alebo rozloženie alebo upevnenie nákladu na vozidle
134porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti
03neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody
04neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti
135porušenie osobitných ustanovení o chodcoch
21pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky
22neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom
23nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke
24pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky
25ohrozenie alebo obmedzenie iných účastníkov cestnej premávky osobou, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení
28vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo
29používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom
30nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)
31nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva
32bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke
33porušenie povinností pre organizovaný útvar chodcov primeraných povinnostiam vodičov
34neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti
35neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti
36pohyb chodca po krajnici alebo okraji vozovky bez viditeľne umiestnených reflexných prvkov na sebe alebo oblečeného reflexného bezpečnostného odevu
37prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, miesta na prechádzanie, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti
38vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy
136porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch
14jazda po nesprávnej strane vozovky, cestičky pre cyklistov alebo po nesprávnej krajnici
15nesprávny spôsob jazdy
16jazda bez viditeľne umiestnených reflexných prvkov alebo oblečeného reflexného bezpečnostného odevu pri zníženej viditeľnosti
17nedovolená preprava druhej osoby
18jazda osoby mladšej ako 10 rokov na bicykli po ceste bez dohľadu spôsobilej osoby staršej ako 15 rokov
19nedostatočný dohľad osoby staršej ako 15 rokov nad jazdou osoby mladšej ako 10 rokov na bicykli na ceste
20neopatrné predchádzanie pomaly idúceho alebo stojaceho vozidla rovnakým smerom po pravej strane vozovky alebo krajnici
21nesprávne použitie cestičky pre cyklistov a chodcov
22neoprávnené použitie cestičky pre cyklistov
23nesprávne správanie sa cyklistu na priechode pre cyklistov
137nesprávna jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom
06vekovo nespôsobilý pohonič záprahového vozidla
07chôdza pohoniča vedľa záprahového vozidla po nesprávnej strane vozovky
08nezaistenie záprahového vozidla pred jeho opustením proti pohybu
09chôdza osoby, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, po nesprávnom okraji vozovky
10neosvetlenie vozíka alebo tlačiacej osoby za zníženej viditeľnosti
138porušenie pravidiel jazdy na zvieratách, vedenia a hnania zvierat
18porušenie povinností primeraných povinnostiam vodičov
19vekovo nespôsobilý jazdec na zvierati
20nesprávny spôsob jazdy na zvierati po vozovke
21vedenie viac ako jedného zvieraťa jazdcom po vozovke
22bezdôvodná jazda po ceste, nepoužitie cesty pre jazdcov
23nesprávny spôsob vedenia zvierat
24vekovo nespôsobilý sprievodca zvierat
25nedostatočný počet sprievodcov zvierat
26neumiestnenie viditeľných reflexných prvkov alebo neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu na sprievodcovi za zníženej viditeľnosti
27neumiestnenie viditeľných reflexných prvkov alebo neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu jazdcovi na zvierati za zníženej viditeľnosti
28pohyb útvaru jazdcov za zníženej viditeľnosti bez svetelného označenia
29pohyb sprievodca zvierat za zníženej viditeľnosti bez stanoveného svetelného označenia
30nedovolená jazda na zvierati na ceste I. triedy a II. triedy v stanovenom čase za podmienok podľa § 39 ods. 8.
31nedovolené vedenie a hnanie zvierat na ceste I. triedy a II. triedy v stanovenom čase za podmienok podľa § 39 ods. 8.
32voľný pohyb domácich zvierat na ceste z dôvodu nezabezpečenia domáceho zvieraťa proti voľnému pohybu po ceste
139porušenie pravidiel pre osobu vykonávajúcu prácu na ceste
03neoznačená osoba vykonávajúca na ceste prácu
04neopatrnosť pri práci na ceste
140nerešpektovanie osobitnosti premávky v obytnej, pešej alebo školskej zóne
04nepovolený vjazd do pešej zóny
05porušenie najvyššej povolenej rýchlosti alebo iných pravidiel pre správanie sa vodičov v obytnej, pešej a školskej zóne
06neumožnenie jazdy vozidlu v obytnej, pešej alebo školskej zóne
141nerešpektovanie pravidiel o dopravných značkách alebo dopravných zariadeniach alebo pokynoch policajta alebo inej oprávnenej osoby
15nerešpektovanie nadriadenosti dopravných značiek a dopravného zariadenia nad všeobecnou úpravou cestnej premávky
25neprimeraný rozsah alebo nevhodný spôsob použitia dopravných značiek alebo dopravných zariadení keď to nevyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
26neoprávnené použitie dopravných značiek a dopravných zariadení
28nerešpektovanie nadriadenosti pokynov policajta alebo inej oprávnenej osoby nad pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení
29zakrytie dopravnej značky alebo dopravného zariadenia pridaným predmetom
30zakrytie dopravnej značky alebo dopravného zariadenia predmetom nevhodne umiestneným na ceste alebo na mieste pri ceste alebo ktoré by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky alebo ich prekrytie oslňujúcim predmetom
31umiestnenie svetelného zdroja v blízkosti svetelných signalizačných zariadení vedúce k zámene so svetlami svetelných signalizačných zariadení
32nedostatočná údržba svetelného signalizačného zariadenia správcom cesty
33nerešpektovanie nadriadenosti dočasných dopravných značiek alebo dočasných zariadení trvalým dopravným značkám a dopravným zariadeniam
142porušenie pravidiel riadenia cestnej premávky
07nerešpektovanie príkazu dopravnej značky
08nerešpektovanie príkazu dopravného zariadenia
09nerešpektovanie pokynu policajta
10nerešpektovanie pokynu vojaka povolaného na plnenie úloh Policajného zboru
11nerešpektovanie pokynu vojenského policajta
12nerešpektovanie pokynu vojaka pri plnení úloh ozbrojených síl
143nerešpektovanie oprávnenia na zastavenie vozidla
08neuposlúchnutie pokynu na zastavenie vozidla danom policajtom
09neuposlúchnutie pokynu na zastavenie vozidla danom vojenským policajtom v rovnošate alebo profesionálnym vojakom a vojakom mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA
10neuposlúchnutie pokynu na zastavenie vozidla danom obecným policajtom alebo inou osobou podľa osobitého predpisu
11neuposlúchnutie pokynu na zastavenie vozidla danom inou oprávnenou osobou
145nerešpektovanie osobitosti premávky na ceste pre motorové vozidlá
01použitie cesty pre motorové vozidlá iným účastníkom cestnej premávky ako vodičom motorového vozidla
02premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť je nižšia ako 60 km⋅h⁻¹
03neopustenie cesty pre motorové vozidlá po zistení chyby na vozidle alebo náklade počas jazdy, pre ktoré nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť najmenej 60 km⋅h⁻¹
04vchádzanie na cestu pre motorové vozidlá alebo vychádzanie z cesty pre motorové vozidlá na nepovolenom mieste
05nepoužitie pripájacieho pruhu pre vjazd na cestu pre motorové vozidlá
06nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch v miestach, kde nie je pripájací pruh
07predchádzanie iného motorové vozidlo vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg pri jazde na ceste pre motorové vozidlá
08nedodržanie bezpečnej vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla
09zastavenie a státie na ceste pre motorové vozidlá
10otáčanie
11cúvanie
12vchádzanie na deliaci pás
13neoznačenie vozidla pri núdzovom státí
14neoprávnené vlečenie motorového vozidla
15obmedzenie iného motorového vozidla výrazne nižšou rýchlosťou pri predchádzaní iného motorového vozidla
146porušenie povinností vodiča samovyvažovacieho vozidla alebo vodiča kolobežky s pomocným motorčekom
01vedenie samovyvažovacieho vozidla alebo kolobežky s pomocným motorčekom osobou, ktorá nie je staršia ako 15 rokov
02nesprávna jazda po chodníku, cestičke pre chodcov alebo priechodu pre chodcov
03nesprávna jazda po jazdnom pruhu pre cyklistov, cestičke pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov
04jazda so samovyvažovacími vozidlami alebo s kolobežkami s pomocným motorčekom vedľa seba
05nedržanie samovyvažovacieho vozidla alebo kolobežky s pomocným motorčekom počas jazdy oboma rukami
06vedenie psa alebo iného zvieraťa počas jazdy alebo vezenie predmetu, ktorý sťažoval vedenie vozidla alebo ohrozoval iných účastníkov cestnej premávky
07jazda viacerých osôb na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle alebo kolobežke s pomocným motorčekom
08vozenie predmetov, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky
09nesprávne prechádzanie cez cestu alebo cez vozovku
53porušenie pravidiel na úseku správy pozemných komunikácií
12užitie komunikácie v rozpore s jej účelom
13neoprávnené vykonanie uzávierku cesty
14nepovolená práca (činnosti) ohrozujúci pozemnú komunikáciu alebo premávku na nej
15neoprávnené pripojenie komunikácie na diaľnicu, cestu alebo na miestnu komunikáciu alebo zriadi vjazd z týchto komunikácií na priľahlé nehnuteľnosti alebo zruší napojenie komunikácií a vjazdov
16zamenenie, pozmenenie, premiestnenie, odstránenie, umiestnenie alebo zakrytie dopravnej značky alebo iného zariadenia, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie
17zničenie, poškodenie alebo znečistenie dopravnej značky alebo iného zariadenia, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, ak škoda neprevyšuje 170 eur
18znečistenie alebo poškodenie diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie
19nesplnenie ohlasovacej povinnosti alebo podmienok určených cestným správnym orgánom na vykonanie prác súvisiacich s uvedením komunikácie do pôvodného stavu v prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v diaľnici, ceste alebo v miestnej komunikácii
20neplnenie opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozeniu alebo sťaženiu premávky na pozemných komunikáciách
21neodstránenie pevnej prekážky na diaľnici, ceste alebo na miestnej komunikácii v termíne určenom cestným správnym orgánom alebo nesplnenie podmienok udelenej výnimky
22nesprávne alebo neoprávnené umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) pozemných komunikácií
54závada v zjazdnosti komunikácie
01nesplnenie úlohy správcu cesty pri údržbe komunikácie
Číselník "NdnRozsahNahlaseni" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
01do 30 min.
02do 1 hodiny
03do 3 hodín
04do 6 hodín
05od 6 do 12 hodín
06od 12 do 24 hodín
07nad 24 hodín
Číselník "SednAlkohol" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0nezisťované - vinník nebol na mieste nehody (nemocnica, usmrtený atď.)
1áno
2nie
3nezisťované - nebol k dispozícii merač alkoholu
4nezisťované - nehoda nezavinená účastníkom cestnej premávky
Číselník "SednDeleniKomunikace" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0žiadna z uvedených
1dvojpruhová
10šesťpruhová s deliacou čiarou
2trojpruhová
3štvorpruhová s deliacim pásom
4štvorpruhová s deliacou čiarou
5viacpruhová
6jednopruhová
7dvojpruhová jednosmerná
8trojpruhová jednosmerná
9šesťpruhová s deliacim pásom
Číselník "SednDruhNehody" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0Iný druh nehody
1Zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom
2Zrážka so zaparkovaným, odstaveným vozidlom
3Zrážka s pevnou prekážkou
4Zrážka s chodcom
5Zrážka s lesnou zverou
6Zrážka s domácim zvieraťom
7Zrážka s vlakom
8Zrážka s električkou
9Havária
Číselník "SednDruhPrepravy" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0neprichádza do úvahy
1nebezpečný náklad
2nadrozmerný náklad
3jazda so zvláštnym výstražným znamením
4jazda s právom prednosti v jazde
Číselník "SednChovaniChodce" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
00žiadne z uvedených
01správne - primerané
02zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla
03prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom
04náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia
05náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia
06náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia
07nasledovanie iného chodca
08nacúvanie chodca pred vozidlo
09pobiehanie chodca pred vozidlom
10náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)
11náraz do vozidla zboku
12hra detí na vozovke (okrem kódu 13)
13športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)
14chodec sedel, ležal na vozovke
Číselník "SednKvalitaPovrchu" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0žiadny z uvedených
1dobrý
2nerovný, zvlnený v priečnom smere
3nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere
4súvislé výtlky
5prepadnuté, vystúpené koľajnice
Číselník "SednMistoDn" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
00mimo križovatky
10na križovatke, ak ide o kríženie ciest III. tr., nesledovaných a účelových komunikácií
11vo vnútri zóny 1 predmetnej križovatky
12vo vnútri zóny 2 predmetnej križovatky
13vo vnútri zóny 3 predmetnej križovatky
14vo vnútri zóny 4 predmetnej križovatky
15vo vnútri zóny 5 predmetnej križovatky
16vo vnútri zóny 6 predmetnej križovatky
17vo vnútri zóny 7 predmetnej križovatky
18vo vnútri zóny 8 predmetnej križovatky
19na križovatke, vo vnútri hraníc križovatky (zóna 9)
22na vjazdové alebo výjazdové časti vetvy pri mimoúrovňovom krížení v zóne 2
23na vjazdové alebo výjazdové časti vetvy pri mimoúrovňovom krížení v zóne 3
24na vjazdové alebo výjazdové časti vetvy pri mimoúrovňovom krížení v zóne 4
25na vjazdové alebo výjazdové časti vetvy pri mimoúrovňovom krížení v zóne 5
26na vjazdové alebo výjazdové časti vetvy pri mimoúrovňovom krížení v zóne 6
27na vjazdové alebo výjazdové časti vetvy pri mimoúrovňovom krížení v zóne 7
28na vjazdové alebo výjazdové časti vetvy pri mimoúrovňovom krížení v zóne 8
29mimo zóny 11 - 19 a 22 - 28
30na kruhovom objazde alebo rondeli
Číselník "SednOvlivneniRidice" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0iné ovplyvnenie
1vodič nebol ovplyvnený
2oslnený slnkom
3oslnený svetlometmi iného vozidla
4ovplyvnený konaním iného účastníka cestnej premávky
5ovplyvnenie pri vyhýbaní lesnej zveri, domácim zvieratám
6zmena organizácie dopravy do 1 mesiaca pred nehodou
7hustý neusmernený peší ruch
8ovplyvnenie jazdou v kolóne
9ovplyvnenie náhlym únikom vzduchu z pneumatík, náhlom rozbití skla, tech. závadou
Číselník "SednPocasi" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
1nesťažené poveternostné podmienky
2hmla
3práve na začiatku dažďa - vozovka ešte nie je omytá
4dážď
5sneženie
6tvorí sa námraza, poľadovica, mrznúci dážď, dážď so snehom
7nárazový vietor (bočný, víchrica a pod.)
8iné sťažené poveternostné podmienky (búrka a pod.)
Číselník "SednPovrchVozovky" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)
1dlažba
2živica
3cementobetón
4panely
5štrk
6povrch nespevnený
Číselník "SednPrekazka" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0nejde o zrážku s pevnou prekážkou
1strom
2stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.
3smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče
4zvodidlo
5prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)
6múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.
7závory železničných priecestí
8stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)
9iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.
Areklamný pútač umiestnený samostatne
Číselník "SednProvozovatel" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
00nezistené
01vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť
02vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť
03súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď)
04mestská hromadná doprava
05verejná hromadná doprava
06medzinárodná kamiónová doprava
07vozidlo registrované mimo územia SR
08štátny podnik, štátna organizácia
09TAXI
10zastupiteľský úrad
11ministerstvo vnútra
12ministerstvo obrany
13obecná, mestská polícia
14iné vozidlo
15ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo
Číselník "SednRizeniProvozu" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0svetelná signalizácia dvojfarebná v prevádzke (napr. pri obchádzkach)
1príslušníkom PZ alebo iným orgánom
2svetelná signalizácia trojfarebná v prevádzke
3svetel. signal. trojfareb. prepnutá na blikajúcu žltú (prednosť vyznačená dopr. značkami)
4svetel. signal. trojfareb. prepnutá na blikajúcu žltú (prednosť nevyznačená dopr. značkami
5svetel. signal. trojfareb. mimo prevádzky (prednosť vyznačená dopravnými značkami)
6svetel. signal. trojfareb. mimo prevádzky (prednosť nevyznačená dopravnými značkami)
7prednosť vyznačená dopravnými značkami
8prednosť nevyznačená - premávka neriadená, vyplýva z pravidiel cestnej premávky
9svetelná signalizácia dvojfarebná mimo prevádzky (napr. pri obchádzkach)
Číselník "SednRozhled" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0iné zlé
1dobré
2zlé vplyvom okolitej zástavby (budovy, plné zábradlie, lešenie a pod.)
3zlé vplyvom profilu komunikácie (neprehľadný vrchol stúpania, zárez komunikácie a pod.)
4zlé vplyvom vegetácie - trvalej (stromy, kry a pod.)
5zlé vplyvom vegetácie - prechodnej (tráva, obilie, parková úprava a pod.)
6výhľad zakrytý stojacim vozidlom
Číselník "SednSituaceChodce" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
00iná siuácia
01chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'
02vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'
03vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'
04prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode
05prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke
06prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim
07chôdza po chodníku
08státie na chodníku
09chôdza po správnej strane cesty
10chôdza po nesprávnej strane cesty
11prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)
12chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica
Číselník "SednSituovaniDn" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0žiadne z uvedených
1na jazdnom pruhu
2na odstavnom pruhu
3na krajnici
4na pruhu odbočovacom alebo pripájacom
5na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá
6na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku
7na koľajniciach električky
8mimo komunikácie
9na cestičke pre cyklistov
Číselník "SednSmerJizdy" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0010 – 99 potom vo tvaru xy, kde x – 1-9 a y – 0-9 viď pravidlá pre ŠEDN
01v smere staničenia na komunikácii (napr. od km 1 ku km 2) - vozidlo idúce
02v smere staničenia na komunikácii - vozidlo odstavené (parkujúce)
03proti smeru staničenia na komunikácii - vozidlo idúce
04proti smeru staničenia na komunikácii - vozidlo odstavené (parkujúce)
05vozidlo idúce na komunikácii bez staničenia
06vozidlo odstavené (parkujúce) na komunikácii bez staničenia
1010: číslo zóny z a číslo zóny do
1111: číslo zóny z a číslo zóny do
1212: číslo zóny z a číslo zóny do
1313: číslo zóny z a číslo zóny do
1414: číslo zóny z a číslo zóny do
1515: číslo zóny z a číslo zóny do
1616: číslo zóny z a číslo zóny do
1717: číslo zóny z a číslo zóny do
1818: číslo zóny z a číslo zóny do
1919: číslo zóny z a číslo zóny do
2020: číslo zóny z a číslo zóny do
2121: číslo zóny z a číslo zóny do
2222: číslo zóny z a číslo zóny do
2323: číslo zóny z a číslo zóny do
2424: číslo zóny z a číslo zóny do
2525: číslo zóny z a číslo zóny do
2626: číslo zóny z a číslo zóny do
2727: číslo zóny z a číslo zóny do
2828: číslo zóny z a číslo zóny do
2929: číslo zóny z a číslo zóny do
3030: číslo zóny z a číslo zóny do
3131: číslo zóny z a číslo zóny do
3232: číslo zóny z a číslo zóny do
3333: číslo zóny z a číslo zóny do
3434: číslo zóny z a číslo zóny do
3535: číslo zóny z a číslo zóny do
3636: číslo zóny z a číslo zóny do
3737: číslo zóny z a číslo zóny do
3838: číslo zóny z a číslo zóny do
3939: číslo zóny z a číslo zóny do
4040: číslo zóny z a číslo zóny do
4141: číslo zóny z a číslo zóny do
4242: číslo zóny z a číslo zóny do
4343: číslo zóny z a číslo zóny do
4444: číslo zóny z a číslo zóny do
4545: číslo zóny z a číslo zóny do
4646: číslo zóny z a číslo zóny do
4747: číslo zóny z a číslo zóny do
4848: číslo zóny z a číslo zóny do
4949: číslo zóny z a číslo zóny do
5050: číslo zóny z a číslo zóny do
5151: číslo zóny z a číslo zóny do
5252: číslo zóny z a číslo zóny do
5353: číslo zóny z a číslo zóny do
5454: číslo zóny z a číslo zóny do
5555: číslo zóny z a číslo zóny do
5656: číslo zóny z a číslo zóny do
5757: číslo zóny z a číslo zóny do
5858: číslo zóny z a číslo zóny do
5959: číslo zóny z a číslo zóny do
6060: číslo zóny z a číslo zóny do
6161: číslo zóny z a číslo zóny do
6262: číslo zóny z a číslo zóny do
6363: číslo zóny z a číslo zóny do
6464: číslo zóny z a číslo zóny do
6565: číslo zóny z a číslo zóny do
6666: číslo zóny z a číslo zóny do
6767: číslo zóny z a číslo zóny do
6868: číslo zóny z a číslo zóny do
6969: číslo zóny z a číslo zóny do
7070: číslo zóny z a číslo zóny do
7171: číslo zóny z a číslo zóny do
7272: číslo zóny z a číslo zóny do
7373: číslo zóny z a číslo zóny do
7474: číslo zóny z a číslo zóny do
7575: číslo zóny z a číslo zóny do
7676: číslo zóny z a číslo zóny do
7777: číslo zóny z a číslo zóny do
7878: číslo zóny z a číslo zóny do
7979: číslo zóny z a číslo zóny do
8080: číslo zóny z a číslo zóny do
8181: číslo zóny z a číslo zóny do
8282: číslo zóny z a číslo zóny do
8383: číslo zóny z a číslo zóny do
8484: číslo zóny z a číslo zóny do
8585: číslo zóny z a číslo zóny do
8686: číslo zóny z a číslo zóny do
8787: číslo zóny z a číslo zóny do
8888: číslo zóny z a číslo zóny do
8989: číslo zóny z a číslo zóny do
9090: číslo zóny z a číslo zóny do
9191: číslo zóny z a číslo zóny do
9292: číslo zóny z a číslo zóny do
9393: číslo zóny z a číslo zóny do
9494: číslo zóny z a číslo zóny do
9595: číslo zóny z a číslo zóny do
9696: číslo zóny z a číslo zóny do
9797: číslo zóny z a číslo zóny do
9898: číslo zóny z a číslo zóny do
9999: číslo zóny z a číslo zóny do
Číselník "SednSmerovePomery" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
1priamy úsek
2priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
3zákruta
4križovatka priesečná - štvorramenná
5križovatka styková - trojramenná
6križovatka päťramenná a viac
7kruhový objazd (Rondel)
Číselník "SednSpecifickeObjektyDn" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0žiadne alebo žiadne z uvedených
1priechod pre chodcov
2v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)
3železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením
4železničné priecestie zabezpečené
5most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.
6zastávka električky, autobusu, trolejbusu
7čerpacia stanica pohonných hmôt
8parkovisko
Číselník "SednStavChodce" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0nezistené
1dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené
2nepozornosť, roztržitosť
3pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)
4pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky
5náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.
6pokus o samovraždu, samovražda
7invalidita
8iný neuvedený stav
Číselník "SednStavKrajnice" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
1dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.)
2dobrý stav krajnice bez vodiaceho pruhu (ojazdené značenie, bez značenia)
3zlý stav krajnice s vodiacim pruhom (biela čiara, dlaždice a pod.)
4zlý stav krajnice (znížený, poprask., rozrušená, nedobud.) bez vodiaceho pruhu
5krajnica chýba
Číselník "SednStavPoNehode" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0žiadne z uvedených (i voz. jednostopové a nemotorové)
1vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru
2vozidlo prevrátené na bok - bez požiaru
3vozidlo prevrátené na strechu - bez požiaru (i niekoľkonásobné prevrátenie)
4vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - s požiarom
5vozidlo prevrátené na bok - s požiarom
6vozidlo prevrátené na strechu - s požiarom (i niekoľkonásobné prevrátenie)
7vodič ušiel - zistený
Číselník "SednStavPovrchu" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0iný stav vozovky v čase nehody
1povrch suchý, neznečistený
2povrch suchý, znečistený (piesok, prach, opadané lístie, štrk a pod.)
3povrch mokrý
4na vozovke je blato
5na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - posypané
6na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - neposypané
7na vozovke je rozliaty olej, nafta (na suchej aj mokrej)
8topiaci sa sneh - snehová kaša
9súvislá snehová vrstva na vozovke - neujazdený sneh
Číselník "SednStavRidice" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0iný nepriaznivý stav
1dobrý, žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené
2únava, zaspatie
3pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie alebo vnímavosť a pozornosť vodiča), narkotík
4pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky
5náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.
6choroba, telesná vada, úraz
7invalidita
8náhle úmrtie počas jazdy
9pokus o samovraždu, samovražda
Anezistené
Číselník "SednStretnuti" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0nejde o zrážku idúcich vozidiel
1čelná
2bočná
3zboku (v kolmom nebo šikmom smere)
4zozadu
Číselník "SednViditelnost" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
1cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok
2cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak)
3cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...)
4v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok
5v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok
6v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok
7v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok
Číselník "SednVObci" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
1v obci
2mimo obec
Číselník "SednZavadaKomunikace" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0iná závada
1bez závad
2pozdĺžny sklon - nad 8 %
3nadmerný alebo inak nevhodný priečny sklon (i nevhodne klopená zákruta)
4náhle zúženie vozovky
5nerovnosť vozovky
6ojedinelá závada v inak dobrom povrchu vozovky
7neoznačená nebo nedostatočne označená prekážka na komunikácii
8prekážka na ceste v súvislosti s prácou mimo komunikácie
9práca na ceste
Číselník "SednZavineni" (počet úrovní: 1)
kód prvej a prípadne druhej úrovnepopis
-1nezadané
0zavinenie nezistené
1vodičom motorového vozidla
2vodičom nemotorového vozidla
3chodcom
4zamestnancom SŽD
5iným účastníkom cestnej premávky
6závadou komunikácie
7technickou závadou vozidla
8lesnou zverou a domácimi zvieratami
9iné zavinenie
Aodrazeným kameňom

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
Zoznam číselníkov - zoznam položiek číselníkov - ich kódov a popisov
 
• Dokument: vysvetlivky-ciselniky.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.1 (centrum: 1.37.1+469))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.05.2022 01:13, minuloročných ku: 18.02.2022 01:13
• Generované: 03.05.2022 02:41