Logo MVSR      Logo PZSR
Staň sa policajtom!


Dnes je 22. máj 2024, streda

Dopravná polícia

Takmer každý z nás sa denne pohybuje po chodníkoch alebo cestách. Niekto ako chodec, iný ako cestujúci alebo vodič. Stávame sa tak účastníkmi cestnej premávky. No zároveň sme na cestách veľmi zraniteľní. Stret s vozidlom má často fatálne následky.

Dopravní policajti preto dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Keď je to potrebné, sami ju riadia. Objasňujú dopravné nehody, riešia priestupky. V autoškolách skúšajú budúcich vodičov, či sú na jazdu skutočne pripravení. Nezabúdajú ani na vodičov, ktorí už jazdia dlhšie. Ak sú na ceste rizikom, môžu preveriť ich zdravotnú, aj odbornú spôsobilosť.

Na ceste majú skutočne veľkú moc. Rozhodujú o vydaní oprávnenia na vedenie motorových vozidiel. Môžu ale rozhodnúť aj o jeho odňatí a obmedzení. Samozrejme všetko podľa zákona. Ak sa niektorí vodiči nezmestia do kože, vodičský preukaz mu môžu aj zadržať.

Dopravní policajti vedú tiež evidencie vozidiel. Prideľujú im evidenčné čísla, sledujú či sú technicky spôsobilé na jazdu. Slovo majú aj v prípade dopravných značiek a zariadení. Na to, kde sa aká značka použije, je potrebné stanovisko dopravného policajta. Podobne je to aj v prípade rekonštrukcie ciest, zastávok alebo parkovísk. No to už sme skôr v kancelárii našich dopravných inžinierov. 

Ak si chceš obliecť bielu policajnú košeľu a na bezpečnosti našich ciest Ti záleží najviac, služba dopravnej polície je to pravé pre Teba!

PONÚKAME

 • pravidelný a stabilný príjem (aj počas PN a OČR)
 • základný hrubý mesačný príjem od 1101,50 €
 • základný čas služby v týždni 38 / 40 hodín
 • 6 týždňov dovolenky
 • platené služobné voľno (napr. pri návšteve lekára, darcovstvo krvi, ošetrovanie chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov....)
 • príspevok na stravovanie,
 • príspevok na rekreáciu až do výšky 275 €
 • preventívnu rehabilitáciu
 • kúpeľnú liečbu
 • vlastnú sieť rezortných zdravotníckych a rekreačných zariadení
 • každoročne bezplatnú preventívnu, zdravotnú prehliadku
 • vzdelávanie a kariérny rast
 • osobitné sociálne zabezpečenie

POŽADUJEME

 • vek viac ako 18 rokov
 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť
 • zdravotnú, fyzickú a psychickú spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • ku dňu prijatia do služobného pomeru bez členstva v politickej strane alebo hnutí
 • v niektorých prípadoch špeciálna odborná spôsobilosť
 • viac informácií v časti Podmienky


Máš záujem?

Pokiaľ Ťa naša ponuka zaujala, stačí iba vyplniť kontaktný formulár a my sa Ti ozveme

Kontakty

Kontaktovať nás môžeš aj na ktoromkoľvek personálnom pracovisku!

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Banská Bystrica

oddelenie personálne
Ul. 9 mája č. 1
974 86 Banská Bystrica
Tel.: +421 96160 5311
E-mail: TA.13G4@77s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Bratislava

oddelenie personálne
Špitálska 14
812 28 Bratislava
Tel.: +421 9610 21601
E-mail: TA.13G4@a7s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Košice

oddelenie personálne
Kuzmányho 8
041 02 Košice
Tel.: +421 9689 53011
E-mail: TA.13G4@lrs9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Nitra

oddelenie personálne
Piesková 32
949 01 Nitra
Tel.: +421 96130 5311
E-mail: TA.13G4@k6s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Prešov

oddelenie personálne
Štúrova 7
080 01 Prešov
Tel.: +421 96180 5310
E-mail: TA.13G4@dss9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Trenčín

oddelenie personálne
Jilemnického 1
911 42 Trenčín
Tel.: +421 96120 5311
E-mail: TA.13G4@6js9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Trnava

oddelenie personálne
Kollárova 31
917 02 Trnava
Tel.: +421 96110 5311
E-mail: TA.13G4@jjs9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Žilina

oddelenie personálne
Kuzmányho 26
012 23 Žilina
Tel.: +421 96140 5311
E-mail: TA.13G4@ahs9ds@

 

Čo Ťa v začiatkoch čaká?

 

Po dokončení prijímacieho konania Ťa musíme pripraviť na službu. Budeš prijatý do služobného pomeru a následne absolvuješ policajné vzdelanie na strednej odbornej škole Policajného zboru, kde Ťa naučíme základným zručnostiam a získaš vedomosti, ktoré musí poznať každý policajt. Viac informácií o štúdiu nájdeš v kategórii "Štúdium"