Logo MVSR      Logo PZSR
Staň sa policajtom!


Dnes je 30. máj 2024, štvrtok

Podmienky

POVOLANIE POLICAJTA 
 
Byť policajtom je celoživotné povolanie. Je to rozhodnutie rešpektovať zákony a riadiť sa morálnymi pravidlami.

Chránime životy, zdravie aj majetok ľudí. Staráme sa o ich bezpečnosť a o poriadok v spoločnosti. Presadzujeme zákonnosť a chránime práva a slobody každého bez rozdielu.

Naša práca je aj o odhaľovaní trestných činov a o prevencii. Snažíme sa páchaniu kriminality predchádzať, prípadne jej zabrániť. Dohliadame na bezpečnosť na cestách a na plynulosť premávky. Bojujeme proti organizovanému zločinu, ale aj terorizmu. Chceme preto spraviť čo najviac.


Preto hľadáme nových kolegov do tímu. Takých, ako sme my. Ktorí chcú vo svojom živote ctiť a chrániť zákon, chcú ku každému pristupovať individuálne a spravodlivo. Takých, čo majú chuť prehlbovať svoje znalosti a odbornosť a nič ich v tom nezastaví.

ČO POŽADUJEME  

 • vek minimálne 18 rokov;
 • bezúhonnosť, čo znamená, nebyť v minulosti trestaný/á;  
 • spoľahlivosť, čo znamená nepožívať nadmerne alkoho alebo drogy, nebyť závislý na automatoch a podobne;
 • maturitu alebo vysokoškolské vzdelanie;
 • spôsobilosť, na výkon služby musíš mať zdravotne, telesne, aj duševne;
 • ovládanie štátneho jazyka;
 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
 • ku dňu prijatia nemôžeš byť členom politickej strany alebo politického hnutia;
 • spôsobilosť na právne úkony;
 • ku dňu prijatia nemôžeš podnikať alebo vykonávať činnosti uvedené v § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe.

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Keď prejavíš záujem byť v našich radoch, skontrolujeme, či spĺňaš všetko, čo sme uviedli vyššie. Preveríme, ako si na tom s fyzickou zdatnosťou, ako ovládaš štátny jazyk  a podrobíš sa psychotestom a lekárskemu vyšetreniu.   

ČO BUDEŠ POTREBOVAŤ

 1. písomnú žiadosť o prijati
 2. životopis
 3. doklad o dosiahnutom vzdelaní.

 

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Počas tohto vyšetrenia vyplníš rôzne dotazníky a porozprávaš sa s našim psychológom.

  

PREVIERKA SLOVENSKÉHO JAZYKA

Napíšeš diktát a krátku slohovú prácu, čím preveríme ako ovládaš štátny jazyk.

 

PREVIERKA FYZICKEJ ZDATNOSTI

Dobrú kondíciu budeš potrebovať pri zákrokoch proti páchateľom. Ver, že sa spotíš aj pri pátracích akciách a pri záchrane ľudských životov. Sú situácie, kedy ideme na hranu svojich síl. Musíš byť ale pripravený/á.

Pre úspešné zvládnutie fyzických previerok nebude podstatné, aby si splnil každú disciplínu. Napríklad, ak ti robí plávanie vrásky na čele a v iných disciplínach si doma, podstatný bude pre nás výsledný súčet bodov a nie jednotlivé parametre.

Povedzme si pravdu, muži sú možno silnejší, no ženy majú navrch v mnohom, čo polícia rovnako potrebuje. Preto dávame šancu každému, bez rozdielu pohlavia. Previerky fyzickej zdatnosti sme rozdelili podľa pohlavia a veku v týchto disciplínach:  

Muži: Ženy:
beh na 100 metrov beh ma 50 metrov
skok ďaleký z miesta ľah - sed za 2 minúty
ľah - sed za 2 minúty zhyb vo výdrži
zhyby opakovane beh za 12 minút
beh za 12 minút  plávanie na 100 metrov 
plávanie na 100 metrov  

   

Pri nepriaznivých klimatických podmienkach v zime absolvuješ člnkový beh 4x10m v telocvični ako náhradnú disciplínu za beh na 100 metrov/50 metrov.

Aby si bol úspešný, súčtom bodov z absolvovaných disciplín musíš spĺňať minimálny stanovený počet bodov.

Za individuálne výkony v jednotlivých disciplínach Ti pridelíme body podľa tabuliek:

MUŽI - I. veková kategória do 29 rokov
bodybeh 100m4x10mskok z miestaľah - sedzhyby opakovanebeh 12 min.plávanie 100m
1 18 11,3 170 32 3 1950 5,00
2 17,0 11,0 180 36 4 2100 2,50
3 16,5 10,7 190 40 5 2200 2,30
4 16,0 10,4 202 45 6 2300 2,20
5 15,5 10,2 214 50 7 2400 2,10
6 15 10,0 226 56 8 2500 2,00
7 14,5 9,8 238 62 9 2600 1,50
8 14,0 9,6 250 68 10 2700 1,40
9 13,5 9,4 260 74 11 2800 1,35
10 13,0 9,2 270 80 12 2900 1,30

NEVYHOVUJÚCI: 0 - 24 bodov          VYHOVUJÚCI: 25 - 60 bodov

   

MUŽI - II. veková kategória 30-34 rokov
bodybeh 100m4x10mskok z miestaľah - sedzhyby opakovanebeh 12 min.plávanie 100m
1 18,5 11,9 165 30 2 1900 5,00
2 17,5 11,6 175 34 3 2050 3,00
3 17,0 11,3 185 38 4 2150 2,40
4 16,5 11,0 196 43 5 2250 2,27
5 16,0 10,8 207 48 6 2350 2,15
6 15,5 10,6 218 53 7 2450 2,05
7 15,0 10,4 228 58 8 2550 1,55
8 14,4 10,2 240 64 9 2650 1,46
9 13,9 10,0 250 70 10 2750 1,37
10 13,4 9,8 260 75 11 2850 1,32

NEVYHOVUJÚCI: 0 - 24 bodov          VYHOVUJÚCI: 25 - 60 bodov

    

ŽENY - I. veková kategória do 25 rokov
bodybeh 50m4x10mľah - sedzhyby výdržbeh 12 min.plávanie 100m
1 10,0 12,3 26 5 1540 50m
2 9,6 12,0 32 7 1640 3,1
3 9,2 11,7 37 9 1720 2,48
4 8,9 11,4 41 12 1800 2,37
5 8,7 11,1 45 15 1890 2,26
6 8,4 10,8 50 18 1980 2,15
7 8,1 10,5 55 21 2070 2,04
8 7,8 10,3 60 26 2170 1,54
9 7,4 10,1 65 32 2260 1,46
10 7,0 9,9 70/td> 38 2350 1,40

NEVYHOVUJÚCA: 0 - 19 bodov          VYHOVUJÚCA: 20 - 50 bodov 

  

ŽENY - II. veková kategória 26-33 rokov
bodybeh 50m4x10mľah - sedzhyby výdržbeh 12 min.plávanie 100m
1 10,6 13,3 24 4 1520 50m
2 10,2 13,1 28 5 1590 3,2
3 9,8 12,8 32 7 1670 2,58
4 9,5 12,5 36 9 1750 2,43
5 9,2 12,2 40 11 1840 2,31
6 8,9 11,9 44 15 1940 2,20
7 8,6 11,7 48 20 2040 2,09
8 8,3 11,5 53 25 2130 1,58
9 7,9 11,3 58 30 2210 1,49
10 7,5 11,1 63 35 2290 1,42

NEVYHOVUJÚCA: 0 - 19 bodov          VYHOVUJÚCA: 20 - 50 bodov

  

Podmienky pre vyššie vekové kategórie radi poskytnú pracovníci personálnych oddelení.

 

VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU

Keď splníš vyššie uvedené pomienky, môžeš byť policajtom. Staneš sa ním od dňa vzniku služobného pomeru, keď zložíš služobnú prísahu.

SLUŽOBNÁ PRÍSAHA

"Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný.
Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života.
Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Tak prisahám!"

Máš záujem?

Pokiaľ Ťa naša ponuka zaujala, stačí iba vyplniť kontaktný formulár a my sa Ti ozveme

Kontakty

Kontaktovať nás môžeš aj na ktoromkoľvek personálnom pracovisku!

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Banská Bystrica

oddelenie personálne
Ul. 9 mája č. 1
974 86 Banská Bystrica
Tel.: +421 96160 5311
E-mail: TA.13G4@77s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Bratislava

oddelenie personálne
Špitálska 14
812 28 Bratislava
Tel.: +421 9610 21601
E-mail: TA.13G4@a7s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Košice

oddelenie personálne
Kuzmányho 8
041 02 Košice
Tel.: +421 9689 53011
E-mail: TA.13G4@lrs9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Nitra

oddelenie personálne
Piesková 32
949 01 Nitra
Tel.: +421 96130 5311
E-mail: TA.13G4@k6s9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Prešov

oddelenie personálne
Štúrova 7
080 01 Prešov
Tel.: +421 96180 5310
E-mail: TA.13G4@dss9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Trenčín

oddelenie personálne
Jilemnického 1
911 42 Trenčín
Tel.: +421 96120 5311
E-mail: TA.13G4@6js9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Trnava

oddelenie personálne
Kollárova 31
917 02 Trnava
Tel.: +421 96110 5311
E-mail: TA.13G4@jjs9ds@

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Žilina

oddelenie personálne
Kuzmányho 26
012 23 Žilina
Tel.: +421 96140 5311
E-mail: TA.13G4@ahs9ds@

 

Čo Ťa v začiatkoch čaká?

 

Po dokončení prijímacieho konania Ťa musíme pripraviť na službu. Budeš prijatý do služobného pomeru a následne absolvuješ policajné vzdelanie na strednej odbornej škole Policajného zboru, kde Ťa naučíme základným zručnostiam a získaš vedomosti, ktoré musí poznať každý policajt. Viac informácií o štúdiu nájdeš v kategórii "Štúdium"