Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii pôsobí v štruktúre Policajného zboru už dvadsať rokov

23. 05. 2022 - Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície  pôsobí v Slovenskej republike už dve desaťročia. Je významnou a nenahraditeľnou súčasťou polície nielen v boji proti prevádzačstvu, ale aj proti obchodovaniu s ľuďmi. Počas 20-tich rokov činnosti národnej...
» celá správa

O dočasné útočisko na Slovensku požiadalo viac ako 77-tisíc utečencov z Ukrajiny

21. 05. 2022 - Hraničnými priechodmi prešlo na vstupe do Slovenskej republiky 20. mája 3266 osôb. Z toho bolo 737 mužov, 2049 žien a 480 detí. O dočasné útočisko požiadalo 209 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi 20. mája  3828 osôb. Všetky činnosti...
» celá správa

Práca okresných úradov pri zvládaní krízových situácií je nenahraditeľná

20. 05. 2022 - Vedeli ste, čo všetko je prácou okresného úradu, ktorý kompetenčne spadá pod rezort vnútra? Ich úloha je nezastupiteľná, sú predĺženou rukou štátu v regiónoch a prvým kontaktným bodom spolupráce so samosprávami a miestnymi subjektmi. Plnia množstvo úloh aj v oblasti krízového riadenia a civilnej...
» celá správa

Podoby agresie v kyberpriestore mapuje aktuálna pomôcka od špecialistov z prevencie kriminality

20. 05. 2022 - V dobe digitalizácie, ktorá si vyžaduje neustále využívanie sociálnych sietí a internetu, narastá nový nebezpečný fenomén správania – kyberšikanovanie. Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Linkou detskej istoty, a v súčinnosti s odborníkmi z oblasti práva a ...
» celá správa

Ministerstvo vnútra začalo obnovovať vozový park formou dlhodobého prenájmu vozidiel

19. 05. 2022 - Štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty vo štvrtok 19.mája 2022 odovzdal prvých 8 vozidiel pre prednostov okresných úradov. Ide o pilotný projekt výpožičky vozidiel v zmysle schváleného Koncepčného plánu obnovy osobných vozidiel MV SR na roky 2022 – 2031. Na základe tohto...
» celá správa