Pripraví sa nová zmluva o štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

04. 10. 2023 - Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici, ktorý vláda schválila v stredu 4. októbra 2023, predložil na rokovanie predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra. Vypracovanie novej zmluvy je potrebné najmä z dôvodu...
» celá správa

Od 5. do 14. októbra 2023 sa v dôsledku tranzitnej migrácie obnovujú kontroly vnútornej hranice s Maďarskom, zberné miesto vo Veľkom Krtíši ukončuje činnosť

04. 10. 2023 - Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky predložil na rokovanie kabinetu predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra. Vláda návrh schválila ako reakciu na zavedenie kontrol susedných členských štátov - Česka, Poľska a Rakúska.  Opatrenie...
» celá správa

Stanovisko Heraldickej komisie MV SR k nepravdivým informáciám týkajúcich sa štátnej symboliky Slovenskej republiky

02. 10. 2023 - Heraldická komisia MV SR sa na svojom riadnom zasadnutí 28. 9. 2023 zaoberala informáciami, publikovanými Maticou slovenskou, podľa ktorých bola štátna vlajka Slovenskej republiky v roku 1992 vytvorená podľa zástavy organizácie Matica slovenská Abroad, Inc., Hamilton, Canada, v podobe...
» celá správa

Úspech slovenských archivárov z rezortu vnútra, Štátny archív v Bratislave vystavuje v Ríme

02. 10. 2023 - Práca slovenských archivárov z Ministerstva vnútra SR sa úspešne prezentuje aj na pôde v zahraničí. V priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici v Ríme otvorili výstavu zo Slovenska pod názvom Sancti eritis, quia..., ktorú pripravil Štátny archív v Bratislave s...
» celá správa

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán vyhlásila oficiálne výsledky volieb do NR SR 2023

01. 10. 2023 - Účasť v parlamentných voľbách, ktoré sa konali v sobotu 30. septembra 2023, dosiahla 68,51 percenta, k urnám prišlo a zahlasovalo 3 007 123 voličov. Potvrdila to v nedeľu 1. októbra 2023 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. "Volebný prah prekročilo šesť...
» celá správa