V piatok napoludnie preskúšame sieť sirén

08. 06. 2023 - V piatok 9. júna 2023 o 12. hodine bude v zmysle zákona č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na uzemí Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom. Pôjde o hlasitú skúšku všetkých sirén – elektromotorických aj...
» celá správa

Prinášame prehľad čakacích dôb na oddeleniach dokladov v uplynulom týždni

07. 06. 2023 - Prinášame prehľad čakacích dôb na oddeleniach dokladov Policajného zboru na celom Slovensku v týždni od 29. mája do 2. júna  2023. S dlhými čakacími dobami stále treba rátať na pracoviskách v Bratislavskom kraji, kde vybavili minulý týždeň takmer 5-tisíc  klientov.  Najviac ...
» celá správa

Mestu Handlová štát preplatí výdavky v dôsledku vzniku mimoriadnej situácie pri požiari

07. 06. 2023 - Minister vnútra SR Ivan Šimko na  rokovaní vlády 7. júna 2023  na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva predložil  návrh na jednorazovú refundáciu nákladov obyvateľom mesta Handlová z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti spôsobenej požiarom bytového domu z 16....
» celá správa

Slovenská republika po 7 rokoch pristúpila k zmenám v stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb

07. 06. 2023 - Vláda SR v stredu 7. júna 2023 prijala dôležitý krok k posilneniu bezpečnosti a ochrany občanov prostredníctvom schválenia Akčného plánu k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb do roku 2025. Materiál na rokovanie vlády predložil minister vnútra SR Ivan Šimko. K aktualizácii...
» celá správa

Vláda po dvoch desaťročiach prijala zásadné koncepčné zmeny v nastavení bezpečnostného systému štátu

07. 06. 2023 - Vláda v stredu 7. júna 2023 schválila novú koncepciu bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Nahradí koncepčný materiál prijatý ešte  roku 2002. Návrh koncepcie, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Ivan Šimko, vypracovala medzirezortná pracovná skupina zástupcov rezortov...
» celá správa