Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2021, pondelok
 

Inštitút správnych a bezpečnostných analýz

Inštitút správnych a bezpečnostných analýz (ISBA) je poradný a analytický útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Podieľa sa na tvorbe analýz, politík, stratégií či optimalizácii procesov vo verejnej správe s cieľom dosahovania lepších výsledkov.
Inštitút spracúva údaje, interpretuje ich a poskytuje na dôkazoch založené podklady pre rozhodovanie vedenia ministerstva. Publikuje štúdie, analýzy a komentáre a prispieva tak k verejnej diskusii.

Tím ISBA je zodpovedný za zlepšovanie služieb a implementáciu zaujímavých projektov. Zaoberáme sa témami ako:

  • hodnota za peniaze,
  • posudzovanie vybraných vplyvov regulácií,
  • miestna štátna správa a samospráva,
  • bezpečnosť (Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor).

Nadväzujeme a udržiavame vzťahy nielen s útvarmi MV SR ale aj s ostatnými analytickými jednotkami či expertmi  na Slovensku aj  v zahraničí.

Postup pri zasielaní podkladov pre určovanie investičných priorít

Prosíme o zaslanie podkladov v zmysle metodického pokynu ISBA cez formulár informačného listu projektu.
Dokumenty požadované k dotazníku prosíme zaslať na adresu TA.13G4@S2AG@.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 09610 56736 v pracovných dňoch od 9.00-11.00 a 12.00 - 14.30 hod.

Formulár bude k dispozícii do 30. apríla 2021 /vrátane/.
Metodický pokyn s prílohou a sprievodný list si môžete stiahnuť (ZIP, 75 kB).

Projekty

Medzinárodná spolupráca

Spolupráca so Svetovou bankou na tému merania a vyhodnocovania faktorov efektívnosti verejnej správy

Kontakt

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Metodika investičného plánovania na MV SR (PDF, 2 MB)

Transparentné pravidlá
určovania investičných priorít

Dôležité oznamy