Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Štatistiky vo formáte otvorených dát v pôsobnosti MV SR

1. ŠTATISTIKA KRIMINALITY:

Popis: Informácie o počtoch trestnej činnosti podľa druhu TČ, podľa názvov TČ, podľa § TČ, podľa štátnej príslušnosti páchateľa, údaje o skutkoch spáchaných na mládeži - podľa druhu TČ a podľa paragrafu TČ, .


Na stiahnutie: XML

Obsah datasetov:

 • Údaje o skutkoch spáchaných na mládeži (podľa § TČ)

Popis: Informácie o trestnej činnosti páchanej na mládeži a jej páchateľoch podľa paragrafového znenia trestných činov, uvádzané celkovo za SR, podľa územnej príslušnosti jednotlivých krajov (BA, BB, TT...), Vojenskú políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Kriminálny úrad Finančnej správy  - poskytuje prehľad o vývoji kriminality v rámci SR .
Aktualizácia: mesačne

 •  Údaje o skutkoch spáchaných na mládeži (podľa druhu TČ)

Popis: Informácie o trestnej činnosti páchanej na mládeži a jej páchateľoch podľa druhu trestnej činnosti, uvádzané celkovo za SR, podľa územnej príslušnosti jednotlivých krajov (BA, BB, TT...), Vojenskú políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Kriminálny úrad Finančnej správy  - poskytuje prehľad o vývoji kriminality v rámci SR .
Aktualizácia: mesačne

 • Počty trestných činov páchaných občanmi inej štátnej príslušnosti

Popis: Informácie o počte trestných činov páchaných občanmi inej štátnej príslušnosti, uvádzané celkovo za SR, podľa územnej príslušnosti jednotlivých krajov (BA, BB, TT...), Vojenskú políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Kriminálny úrad Finančnej správy .
Aktualizácia: mesačne

 • Počty trestnej činnosti (podľa § TČ)

Popis: Informácie o počtoch trestnej činnosti podľa paragrafového znenia TČ a jej objasnení, informácie o páchateľoch TČ -  uvádzané celkovo za SR, podľa územnej príslušnosti jednotlivých krajov (BA, BB, TT...), Vojenskú políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Kriminálny úrad Finančnej správy- poskytuje prehľad o vývoji kriminality v rámci SR .
Aktualizácia: mesačne

 • Počty trestnej činnosti (podľa druhu TČ)

Popis: Informácie o počtoch trestnej činnosti podľa paragrafového znenia TČ a jej objasnení, informácie o páchateľoch TČ -  uvádzané celkovo za SR, podľa územnej príslušnosti jednotlivých krajov (BA, BB, TT...), Vojenskú políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Kriminálny úrad Finančnej správy- poskytuje prehľad o vývoji kriminality v rámci SR .
Aktualizácia: mesačne

 • Počty trestnej činnosti (podľa názvov TČ)

Popis: Informácie o počtoch trestnej činnosti podľa názvov trestných činov a jej objasnení, informácie o páchateľoch TČ -  uvádzané celkovo za SR, podľa územnej príslušnosti jednotlivých krajov (BA, BB, TT...), Vojenskú políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Kriminálny úrad Finančnej správy- poskytuje prehľad o vývoji kriminality v rámci SR .
Aktualizácia: mesačne


2. ŠTATISTIKY DOKLADOV A EVIDENCIÍ:

Popis: Súhrnný štatistický prehľad na úseku občianskych preukazov, cestovných dokladov, vodičských preukazov, vozidiel, strelných zbraní a streliva  za obdobie  ....

Obsah datasetov:

 • Súhrnný prehľad prijatých žiadostí o vydanie cestovného dokladu

Popis: Informácie o počtoch vydaných dokladov.
Aktualizácia: ročne
Na stiahnutie: PDF

 • Súhrnný štatistický prehľad na úseku občianskych preukazov

Popis: Informácie o počtoch prijatých žiadostí OP, počtoch stratených a odcudzených OP, o počtoch priestupkov na úseku OP .
Aktualizácia: ročne
Na stiahnutie: PDF

 • Súhrnný štatistický prehľad na úseku vodičských preukazov

Popis: Informácie o počtoch vodičov, počtoch vydaných vodičských preukazov a medzinárodných vodičských preukazov za rok .... podľa krajov a okresov .
Aktualizácia: ročne
Na stiahnutie: XML

 • Počet evidovaných vozidiel

Popis: Informácie o počtoch evidovaných vozidiel .
Aktualizácia: ročne
Na stiahnutie: XML

 • Počet novoevidovaných vozidiel

Popis: Informácie o počtoch novoevidovaných vozidiel .
Aktualizácia: ročne
Na stiahnutie: XML

 • Počet individuálne dovezených vozidiel

Popis: Informácie o počtoch individuálne dovezených vozidiel .
Aktualizácia: ročne
Na stiahnutie: XML

 • Počet vozidiel vyradených z cestnej premávky

Popis: Informácie o počtoch vozidiel vyradených z cestnej premávky .
Aktualizácia: ročne
Na stiahnutie: XML

  • Súhrnný štatistický prehľad na úseku strelných zbraní a streliva

Popis: Informácie o počte držiteľov zbrojných preukazov, počte zbrojných preukazov, počte zaevidovaných zbraní príslušných kategórií .
Aktualizácia: ročne
Na stiahnutie: XML,PDF

 3. ŠTATISTIKA DOPRAVNÝCH NEHôD:

Popis : Štandardné prehľady dopravnej nehodovosti v SR podľa rokov, štvrťrokov, mesiacov a týždňov .

Obsah datasetov : Informácie o počtoch dopravných nehôd v SR a krajoch, počte DN s následkom na živote a zdraví, usmrtení, ťažko zranení, ľahko zranení .
Aktualizácia: týždenne, mesačne, štvťročne, ročne
Na stiahnutie: HTML