Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

MEDZIREZORTNÝ EXPERTNÝ KOORDINAČNÝ ORGÁN PRE BOJ SO ZLOČINNOSŤOU

     Stránka medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou (ďalej len „koordinačný orgán“) bola vytvorená s cieľom poskytovať informácie o postavení, pôsobnosti a úlohách koordinačného orgánu.

     Koordinačný orgán plní úlohy národného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou pre zabezpečenie účinného a koordinovaného postupu v boji  so zločinnosťou v súlade s princípmi Rady Európy a Európskej únie. Pôsobí na zvyšovanie účinnosti a efektívnosti boja so zločinnosťou tým, že koordinuje jednotlivé opatrenia a aktivity v oblasti boja so zločinnosťou, vrátane jej organizovaných foriem, medzi všetkými zainteresovanými subjektmi. Zabezpečuje koordináciu, súbežnosť a nadväznosť opatrení a aktivít z hľadiska časového, vecného a priestorového ako aj z hľadiska spôsobov ich realizácie a priebežne vyhodnocuje ich účinnosť.  

     Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti koordinačného orgánu plní sekretariát koordinačného orgánu a za  jeho činnosť zodpovedá tajomník  koordinačného orgánu. Sekretariát koordinačného orgánu je organizačne začlenený v štruktúre Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy