Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Národná expertná skupina na elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva

     Kultúrne dedičstvo predstavuje hodnoty, ktoré v prípade zničenia nebude možné ničím a nikdy plnohodnotne nahradiť. Eliminácia kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva je preto aj morálnym  a politickým záväzkom orgánov verejnej moci voči krajine a jej obyvateľstvu. Medzi najzávažnejšie formy trestnej činnosti v tejto oblasti patrí nelegálny obchod s kultúrnym dedičstvom.  Na trhu s umením a starožitnosťami sa  nachádza aj množstvo ukradnutých,  ulúpených, spreneverených či podvodne získaných umeleckých diel vrátane falošných alebo pašovaných predmetov. Vo svetovom meradle ide o štvrtý až piaty najvýnosnejší nelegálny obchod, na ktorom sa podieľa aj organizovaný zločin. Pred ním figuruje len nelegálny obchod s drogami, zbraňami a bielym mäsom. Na území Slovenskej republiky boli zachytené tiež indície o organizovaných formách nelegálnej archeológie  vrátane cudzieho prvku, ktorej súčasťou je aj pašovanie nelegálnych archeologických nálezov do zahraničia.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Prezídia Policajného zboru uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 13 zo 4. decembra 2012 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 25 z 27. februára 2018 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva“.        

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru 
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
       Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
       Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
       Kriminálny úrad finančnej správy
       Slovenská informačná služba
       Pamiatkový úrad Slovenskej republiky