Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Pripomienkové konanie - rok 2018

 

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú od 1. apríla 2016  uverejňované na Portáli právnych predpisov.

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

09.

KM-OPVA-2018/01484 (PI/2008/37)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prdpisov

15.02.2018
08.

PPZ-ODE2-2018/001671-049 (PI/2018/34)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

07.02.2018
07.

KM-OPVA-2018/002098 (PI/2018/33)
Predbežná informácia k návrhu zákona o potláčaní kriminality rómskych osád a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

07.02.2018
06.

KM-OPVA-2018/001873 (PI/2008/25)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 

26.01.2018
05.

KM-OZVEZ-2018/001043-002
Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 1313/2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

19.01.2018
04.

KM-OBL-365/2017 (LP/2018/18)
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018

11.01.2018
03.

KM-OBL-365/2017 (PI/2018/1)
Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018

03.01.2018
02.

KM-OLVS-220/2017 (LP/2018/4)
Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

03.01.2018
01.

KM-OBL-356/2017 (LP/2018/3)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

03.01.2018 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Elektronické služby MV SR