Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Kontakty

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 1111
Fax 02/5094 4397
   


Kancelária ministra vnútra

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4210
Fax 02/5296 7746

Public relations

TLAČOVÝ ODBOR
Telefón 02/5094 4559
Fax 02/5094 4397

Sekretariát ministerky vnútra Denisy Sakovej

Telefón 02/5094 4227
Fax 02/5296 7746

GENERÁLNA RIADITEĽKA: JUDr. Janina Bíróová


Sekretariát štátneho tajomníka

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4216
Fax 02/5296 2222

Sekretariát štátneho tajomníka MV SR Rudolfa Urbanoviča

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4351
Fax 02/5094 4033


 

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu MV SR Ondreja Varačku

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4401
Fax 02/5094 4016


Prezídium Policajného zboru

Račianska 45, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 50005
Fax 09610 59061

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Sklabinská 1, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 57500
Fax 09610 59058

 

PREZIDENT PZ: gen. Mgr. Milan Lučanský                             RIADITEĽ: plk. Ing. Ondrej Laciak, PhD.


Sekcia ekonomiky MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4429
Fax 02/5094 4397

 

GENERÁLNY RIADITEĽ: Ing. Martin Fleischer


Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR

Košická 47, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 54251
Fax 09610 49102

GENERÁLNA RIADITEĽKA: Ing. Michaela Boďová

Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/509 44116
Fax 02/509 44006

Centrum vzdelávania a psychológie

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/509 44167
Fax 02/509 44062


GENERÁLNY RIADITEĽ: JUDr. Ján Nociar, PhD.                              RIADITEĽ: JUDr. Anton Kulich

Odbor sociálneho zabezpečenia

Šancová 1, Bratislava
Telefón 09610 568 01
Fax 09610 568 09

RIADITEĽ: plk. JUDr. Ivan Fufaľ


Sekcia verejnej správy MV SR

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Telefón 02/4859 1111
Fax 02/4333 4395


GENERÁLNY RIADITEĽ: Ing. Adrián Jenčo

Úrad inšpekčnej služby

Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava
Telefón 0961 0 43851
Fax 0961 0 43859

RIADITEĽ: plk. JUDr. Adrián Szabó


Sekcia krízového riadenia MV SR

Drieňová 22, 826 04 Bratislava
Telefón 02/4859 3222
Fax 02/4859 3340

 

GENERÁLNY RIADITEĽ:  plk. Ing. Marián Dritomský


Sekcia európskych programov MV SR

Panenská 21, 812 82 Bratislava
Telefón +421 2 509 45 001

Odbor operačného programu Efektívna verejná správa

riaditeľ odboru Mgr. Samuel Arbe
Telefón +421 2 509 45 031

Odbor adaptácie na klimatickú zmenu

riaditeľka odboru Mgr. Jana Pavličková
Telefón +421 2 509 45 080

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít

riaditeľ odboru Ing. Juraj Gmiterko
Telefón +421 2 509 45 023

Odbor zahraničnej pomoci (Pribinova 2, 812 72 Bratislava)

riaditeľka odboru PhDr. Katarína Naďová
Telefón +421 2 509 44 452

Odbor organizačný

riaditeľ odboru Mgr. Vojtech Kišš
Telefón +421 2 509 45 010

GENERÁLNA RIADITEĽKA: JUDr. Adela Danišková


 

Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4131
Fax 02/5094 4024

GENERÁLNY RIADITEĽ : Ing. Jozef Čapuška


 

Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/509 44252
Fax 02/509 44397

GENERÁLNY RIADITEĽ : Ing. Milan Vrábeľ


 

Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 59501
Fax 09610 59509

Letecký útvar MV SR

Letisko M. R. Štefánika, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 36251
Fax 09610 36259


RIADITEĽ: pplk. Mgr. Radoslav Štrba                                          RIADITEĽ: Ing. Dalimír Pišťanský, PhD.


 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR

Drieňová 22, 812 72 Bratislava
Telefón 02/4859 3401
Fax 02/4333 3691

PREZIDENT: plk. Ing. Pavol Nereča


 

Migračný úrad MV SR

Pivonková 6, 812 72 Bratislava
Telefón 02/4825 4105
Fax 02/4341 4759

RIADITEĽ: Ing. Bernard Priecel


 

Akadémia Policajného zboru

Sklabinská 1, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 57402
Fax 09610 59053

REKTORKA: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.