Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Národná expertná skupina na elimináciu drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti

     Vychádzajúc z priorít protidrogovej stratégie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zahraničných skúseností a trendu vývoja európskej drogovej scény existuje spoločenská požiadavka zaoberať sa so zneužívaním drog v širšom kontexte. Páchateľmi zneužívané legislatívne nedostatky spôsobujú značné problémy pri presadzovaní práva na tomto úseku. Ide predovšetkým o postihnutie nelegálnej výroby a distribúcie nových psychoaktívnych látok, ktoré nie sú štátom kontrolované. Oblasť nezákonného obchodovania s chemickými a farmaceutickými prípravkami, najmä drogovými prekurzormi, neregistrovanými liekmi, prípravkami zneužívanými na doping v športe a podobne, sú živnou pôdou pre rozrastajúci sa trend výroby a zneužívania kvázidrog. Súbežne a v súvislosti s uvedeným problémom Slovenská republika v ostatnom období čelí masívnemu rozšíreniu nelegálneho prevádzkovania internetových lekární, internetových obchodov ponúkajúcich nové psychoaktívne látky, anabolické steroidy, neregistrované a falošné lieky. Na riešenie uvedených prípadov si táto oblasť vyžaduje komplexný prístup a legislatívne návrhy, ktoré priblížia súčasnú právnu úpravu k väčšine krajín Európskej únie.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Prezídia Policajného zboru uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 3 z 21. marca 2012 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu drogovej trestnej činnosti. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 22 z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na elimináciu drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti.“

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Prezídium hasičského a záchranného zboru
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
       Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
       Kriminálny úrad finančnej správy
       Štátny ústav pre kontrolu liečiv
       Centrum pre liečbu drogových závislostí
       Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu
       Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
       Národné monitorovacie centrum pre drogy
       

     Na riešenie konkrétnej problematiky boli v rámci skupiny  priebežne zriadené nasledovné podskupiny odborníkov:
     Podskupina trestnoprávnej legislatívy
     Podskupina prekurzorov, nových psychoaktívnych látok a liekovej politiky
     Podskupina drogových laboratórií