Vikariát

Vikariát  |  PPZ  |  KR PZ BB  |  KR PZ BA  |  KR PZ NR  |  KR PZ KE  |  KR PZ PO  |  KR PZ TN  |  KR PZ TT  |  KR PZ ZA  |  OR PZ RK  |  Akadémia PZ  |  SOŠ PZ Košice  |  SOŠ PZ Pezinok  |  SOŠ PZ Bratislava  |  Duchovní HaZZ

vikariát Ordinariátu OS a OZ SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Pôsobnosť:
Kumulatívna funkcia: riaditeľ úradu MV SR a zástupca biskupa s právami ordinára pre rezort MV SR.

 

Valéria Šlavková