Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Zoznam členov expertnej skupiny

predsedníčka expertnej skupiny – Lucia Kurilovská, 1. štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR a národná koordinátorka pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

podpredseda expertnej skupiny – Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality, Ministerstvo vnútra SR

tajomníčka expertnej skupiny – Kamila Džurňáková, zástupkyňa odboru prevencie kriminality, Ministerstvo vnútra SR 

Členovia:

 • Igor Sidorjak, tajomník Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, odbor prevencie kriminality, Ministerstvo vnútra SR
 • zástupca Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality odboru prevencie kriminality, MMinisterstvo vnútra SR - aktualizuje sa
 • Iveta Zraková, riaditeľka procedurálneho odboru Migračného úradu, Ministerstvo vnútra SR
 • Branislav Červenka, riaditeľ odboru cudzineckej polície úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ
 • Miroslava Vrábeľová, zástupkyňa národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ
 • Marek Bango, zástupca národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ
 • Rudolf Mozolík, riaditeľ odboru petícií a sťažností, oznámení a podaní sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR
 • Jarmila Fanová, zástupkyňa odboru medinárodného práva, sekcia legislatívy a práva, Ministerstvo obrany SR
 • Marián Kačmár, riadtieľ colného odboru, Ministerstvo financií SR
 • Richard Sviežený, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Renata Brennerová, zástupkyňa odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny, sekcie rodinnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Marián Lizanec, riaditeľ odboru ochrany práce, sekcie práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Veronika Szolga, zástupkyňa odboru zdravotnej starostlivosti, sekcia zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Viktor Valla, zástupca konzulárneho odboru, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Katarína Kožuchová, zástupkyňa odboru celoživotného vzdelávania sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Dorota Lazoriková, zástupkyňa oddelenia protikorupčnej politiky a vnútornej jednotky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Daniela Kováčová, výskumná a vývojová zamestnankyňa pre etickú výchovu, odbor podpory formálneho vzdelávania, Národný inštitút vzdelávania a mládeže
 • Miroslava Mošonová, zástupkyňa odboru pracovnoprávnych vzťahov, Národný inšpektorát práce
 • Daniela Repková, riaditeľka odboru koncepcií a analýz, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • Zuzana Király, prokurátorka trestného odboru, Generálna prokuratúra SR
 • Róbert Frimmel, Kancelária Združenia samosprávnych krajov SK 8
 • Tomáš Tahotný, odborný expert, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Vladimír Slama, vedúci Migračného informačného centra, Medzinárodná organizácia pre migráciu
 • Zuzana Čačová, školiteľka v oblasti prevencie moderného otrostva, Medzinárodná organizácia pre migráciu
 • Tomáš Čitbaj, generálny riaditeľ sekcie ochrany základných práv a slobôd, Kancelária verejného ochrancu práv
 • Anna Bartošová, zástupkyňa organizácie, ktorá ako dodávateľ služieb zabezpečuje poskytovanie služieb v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi
 • Helena Paňková, zástupkyňa mimovládnej neziskovej organizácie Gréckokatolícka charita

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Fotogalérie