Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Zoznam členov expertnej skupiny

predseda expertnej skupiny – Vendelín Leitner, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a národný koordinátor na boj proti obchodovaniu s ľuďmi 

podpredseda expertnej skupiny – Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

tajomníčka expertnej skupiny – Kamila Džurňáková, zástupkyňa oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR 

Členovia:

 • Barbora Minárová, tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
 • Soňa Grauzlová, riaditeľka Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
 • Iveta Zraková, riaditeľka procedurálneho odboru Migračného úradu MV SR
 • Branislav Červenka, riaditeľ odboru cudzineckej polície úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ
 • Pavel Eliáš, zástupca riaditeľa národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ
 • Rudolf Mozolík, riaditeľ odboru petícií a sťažností, oznámení a podaní sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR
 • František Tóth, zástupca oddelenia medzinárodných vzťahov odboru medzinárodného práva sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany SR
 • Marián Kačmár, delegovaný zástupca Ministerstva financií SR
 • Richard Sviežený, generálny riaditeľ sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR
 • Renata Brennerová, zástupkyňa odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny, sekcie rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Adam Šulík, zástupca odboru ochrany práce, sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Martina Žáková, zástupkyňa Ministerstva zdravotníctva SR
 • Igor Pacolák, zástupca konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Katarína Kožuchová, zástupkyňa odboru celoživotného vzdelávania sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Dorota Lazoriková, zástupkyňa oddelenia protikorupčnej politiky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu
 • Miroslava Mošonová, zástupkyňa odboru pracovnoprávnych vzťahov Národného inšpektorátu práce
 • Daniela Repková, riaditeľka odboru koncepcií a analýz Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • Zuzana Kapraľová, prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR
 • Pavel Slaninka, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja Združenia samosprávnych krajov SK 8
 • Monika Hlavičková, odborná expertka pre legislatívu Združenia miest a obcí Slovenska
 • Zuzana Vatráľová, vedúca Medzinárodnej organizácie pre migráciu
 • Tomáš Čitbaj, generálny riaditeľ sekcie ochrany základných práv a slobôd Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Anna Bartošová, zástupkyňa organizácie, ktorá ako dodávateľ služieb zabezpečuje poskytovanie služieb v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi
 • Helena Paňková, zástupkyňa mimovládnej neziskovej organizácie - Gréckokatolícka charita

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Fotogalérie