Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2020, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:


Polícia predstavila mobilnú aplikáciu, pomôže aj obetiam domáceho násilia
10. 02. 2020

Aplikácia nenahrádza tiesňovú linku 158, ale je ďalším spôsobom, ako kontaktovať políciu v prípade núdze. Mobilná aplikácia Policajného zboru Pomáham chrániť má pomôcť riešiť incidenty na uliciach, ale aj prípady domáceho násilia. Spustená bude v najbližších týždňoch. Na  tlačovej konferencii...

Verejná výzva na výber dvoch zástupcov mimovládnych organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
27. 01. 2020

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber dvoch zástupcov alebo zástupkýň z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie...

Výhercom medzinárodnej súťaže o dobrej praxi za rok 2019 je Švédsko
13. 12. 2019

Tohtoročné stretnutie národných zástupcov Európskej siete pre prevenciu kriminality (EUCPN) a Konferenciu EUCPN o najlepšej praxi v dňoch 11. až 12. 12. 2019 hostilo Fínsko (na tému „Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených užívaním drog mladistvými“)....

Informačné kancelárie pre obete trestných činov otvorili dvere verejnosti aj odborníkom
05. 12. 2019

Prelom novembra a decembra bol pre celoslovenský tím projektu Pomoc obetiam veľmi intenzívny. Popri klasických pracovných stretnutiach, organizovaní besied so študentmi či seniormi a riešení problémov klientov sa na každej Informačnej kancelárii pre obete trestných činov konal Deň...

Pomoc v informačných kanceláriách pre obete trestných činov vyhľadalo viac ako 250 osôb
05. 12. 2019

Informačné kancelárie pre obete trestných činov, tzv. kontaktné body na klientskych centrách v každom kraji Slovenska sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu,...

Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
28. 11. 2019

Jedným z hlavných cieľov protikorupčnej politiky je vytvárať efektívne a účinné riešenia na  zmenšovanie priestoru pre korupciu. Čo však robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi takúto protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá...

Novembrová koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality
26. 11. 2019

Počas novembra 2019 boli odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (ďalej len „OPK“) realizované pracovné stretnutia za účelom koordinovania aktivít v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. OPK okrem iného oceňuje aktivity prednostu Okresného...

Na prednáške s netradičnými a zhovorčivými študentmi
07. 11. 2019

Akadémia Policajného zboru v Bratislave od roku 2015 na svojej pôde organizuje vzdelávanie prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV), ktorá poskytuje záujmové vzdelávanie skôr narodeným občanom. Jej poslaním je poskytnúť im priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »