Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2019, Nedeľa
 

Aktuálne informácie


:


Vláda prerokovala hodnotiacu správu o plnení úloh zo stratégie prevencie kriminality
05. 06. 2019

Na tvorbe viac ako 417 536 projektov a aktivít v rámci prevencie kriminality sa v roku  2018 podieľalo najmenej 3100 osôb. Informuje o tom Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 -...

So zážitkovým workshopom na piešťanskom Kúpeľnom ostrove
23. 05. 2019

Podvody na senioroch neustále pokračujú, avšak s tým rozdielom, že samotní seniori už vo väčšine prípadov vedia, čo majú urobiť. Či už sa priamo vyhnúť tomu, aby sa stali obeťou alebo ak sa ňou predsa stanú, ohlásiť situáciu na polícii alebo sa zveriť svojim blízkym. Veríme, že tomu pomáhajú aj...

Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch
21. 05. 2019

Dňa 20. mája 2019 sa na Okresnom úrade v Trnave uskutočnilo Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch v sídle kraja. Cieľom vzdelávania v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných...

Dokument o rizikách pitia alkoholu tínedžermi ocenili aj samotní študenti
17. 05. 2019

Dňa 16. mája 2019 sa v Banskej Štiavnici v kine Akademik uskutočnila regionálna prezentácia jedinečného výchovno-vzdelávacieho filmového projektu pre mládež vo veku od 13 do 17 rokov „Čo sme si to sme, vypime si? Dievčatá...“. Jedným z hlavných partnerov projektu je odbor prevencie kriminality...

Nitriansky kraj už má svoju Informačnú kanceláriu pre obete
03. 05. 2019

Dňa 2. mája 2019 bol slávnostne otvorený ďalší z ôsmich kontaktných bodov, tentoraz v meste Nitra. Táto Informačná kancelária pre obete je výsledkom Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje...

Príjemná dvojhodinovka o častom pití alkoholu mladými dievčatami
26. 04. 2019

Na stretnutia so študentmi stredných škôl chodievame veľmi radi, aj keď sa témy odboru prevencie kriminality nedotýkajú práve najjednoduchších oblastí. V apríli sme sa s prednáškou o nárazovom pití alkoholických nápojov mladistvými dievčatami zastavili na Gymnáziu na ulici L. Sáru v ...

Srdce a päsť, nedaj sa zviesť alebo vždy máme možnosť vybrať si
25. 04. 2019

Ďalší zo série zážitkových workshopov, ktoré sa konajú pod taktovkou pracovníkov tímu Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, sa uskutočnil 24. apríla 2019 v jedálni Odborného učilišťa internátneho Viliama Gaňu v Banskej...

Osveta ako jeden z pilierov prevencie kriminality
15. 04. 2019

V dňoch 11. a 12. apríla 2019 sa na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár na tému „Prevencia vybraných sociálno-patologických javov“. Seminár bol určený pre zástupcov kultúrno-osvetových centier a odborníkov venujúcim sa prevencii...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »