Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Aktuálne informácie


:


Na prednáške s netradičnými a zhovorčivými študentmi
07. 11. 2019

Akadémia Policajného zboru v Bratislave od roku 2015 na svojej pôde organizuje vzdelávanie prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV), ktorá poskytuje záujmové vzdelávanie skôr narodeným občanom. Jej poslaním je poskytnúť im priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných...

Pomoc obetiam je od novembra zameraná aj na obete obchodovania s ľuďmi
04. 11. 2019

Pomoc Informačných kancelárií pre obete trestných činov nachádzajúcich sa v každom krajskom meste na Slovensku je zameraná na päť cieľových skupín. Od začiatku fungovania Národného projektu bola pozornosť venovaná predovšetkým obetiam z radov seniorov. Od novembra 2019 sa však verejnosť...

Európske krajiny spolupracujú na #Prevenciaobchodovaniasludmi
17. 10. 2019

Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN) a európske krajiny odštartovali 17. októbra 2019 spoločnú preventívnu kampaň zameranú na obchodovanie s ľuďmi. Kampaň upozorňuje občanov na to, že sa môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi, že EÚ im poskytuje širokú škálu práv a tiež...

Odbor prevencie kriminality strávil študijný deň s rakúskou delegáciou
16. 10. 2019

V polovici októbra sme na pôde Ministerstva vnútra SR privítali našich zahraničných kolegov z Federálneho ministerstva vnútra Rakúskej republiky, ktorí nás navštívili za účelom študijnej návštevy spolufinancovanej Európskou komisiou zameranou na zber a spracovanie dát trestných činov...

Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši pribudlo parkovisko
14. 10. 2019

Deväť parkovacích miest pribudlo pri Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Liptovskom Mikuláši. Prostredníctvom Okresného úradu v Žiline ich výstavbu financovalo ministerstvo vnútra SR.   „Išlo o oprávnenú požiadavku, ktorú sa nám, na našu radosť, podarilo...

Slovensko bude na decembrovej konferencii vo Fínsku reprezentovať projekt „Drogy sú cesta do tmy“
10. 10. 2019

Deviaty októbrový deň sa na pôde rezortu vnútra uskutočnilo vyhodnotenie národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality (ECPA) 2019. Témou určenou fínskym predsedníctvom v Rade EÚ je „Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými...

Adekvátna príprava lektorov a reálne prípady z praxe pozdvihli úroveň vzdelávaní na vyšší level
04. 10. 2019

V dňoch 1. až 3. októbra 2019 bolo v rámci Pomoci obetiam na Okresnom úrade v Banskej Bystrici spustené prvé Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru (PZ) zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie teoretických vedomostí dôležitých pri identifikácii potrieb obetí trestných...

Rada vlády pre prevenciu kriminality podporila dotáciami 395 žiadateľov
27. 09. 2019

 Dňa 26. septembra 2019 Rada vlády SR pre prevenciu kriminality uznesením č. 1 podporila dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019 v oblasti prevencie kriminality. Na okresné úrady v sídlach krajov bolo doručených 1049 žiadostí, ktoré sa pridŕžali...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »