Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 
 

Informácie ohľadom poukázania 2% z daní v kontexte súčasnej situácie s koronavírusom

24. 03. 2020 - Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl podal podnet na Finančnú správu ohľadom termínov asignácie z podielu zaplatenej dane. Sprostredkúvame vám vyjadrenie Ľubice Sekerkovej z Centra podpory dane: „Systém asignácie 1%, 2 %, resp. 3% z podielu zaplatenej dane zostáva...
» celá správa
 
 
 

Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a občianskeho sektora v súvislosti s COVID-19

08. 04. 2020 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) od vyhlásenia...
» celá správa
 

Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2019

07. 04. 2020 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vypracoval Analýza zverejňovania predbežných...
» celá správa
 

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020: Aktuálne informácie v kontexte súčasnej situácie

03. 04. 2020 - Milé priateľky, milí priatelia otvoreného vládnutia na Slovensku,  počas predchádzajúcich...
» celá správa