Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Pilotné projekty

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Dvanásť pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík

ÚSV ROS zriadil päťčlennú výberovú komisiu (Jana Plichtová, Milan Šagát, Marcel Zajac, Skarlet Ondrejčáková, Peter Straka), ktorá posudzovala 44 prijatých projektových zámerov. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe odporúčania členov výberovej komisie vybral dvanásť pilotných projektov zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, predložených dvanástimi mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré boli oficiálne oslovené so žiadosťou o spoluprácu na príprave a realizácii národného projektu ÚSV ROS.

Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna) a zameriavajú sa na širokú škálu tém - sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Vďaka spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS) a konkrétnou mimovládnou organizáciou tak z týchto pilotných projektov vznikne dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe.


Národná úroveň

Stratégia dlhodobej starostlivosti (PP1)
Partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS
-memorandum (PDF, 1 MB)

Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou (PP2)
Partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
-memorandum (PDF, 1 MB)


Regionálna úroveň

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji (PP3)
Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
-memorandum (PDF, 1 MB)

Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám (PP4)
Partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj
-memorandum (PDF, 937 kB)


Mikroregionálna úroveň

Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce (PP5)
Partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)
-memorandum (PDF, 1 MB)

Mesto pre všetkých – integračná stratégia (PP6)
Partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla
-memorandum (PDF, 1 MB)


Lokálna úroveň

Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske (PP7)
Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
-memorandum (PDF, 1 MB)

Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta (PP8)
Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
-memorandum (PDF, 1 MB)

Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých (PP9)
Partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra
-memorandum (PDF, 1 MB)

Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni (PP10)
Partneri: ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava
-memorandum (PDF, 1 MB)

Trvalo udržateľná mobilita (PP11)
Partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
-memorandum (PDF, 1 MB)

Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík (PP12)
Partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov
-memorandum (PDF, 1 MB)