Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. apríl 2020, utorok
 

Pilotné projekty

Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna) a zameriavajú sa na širokú škálu tém - sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Vďaka spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS) a konkrétnou mimovládnou organizáciou tak z týchto pilotných projektov vznikne dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe.

Národná úroveň

1. Stratégia dlhodobej starostlivosti
Partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS
-memorandum (PDF, 1 MB)

2. Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou
Partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
-memorandum (PDF, 1 MB)

Regionálna úroveň

1. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji
Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
-memorandum (PDF, 1 MB)

2. Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám
Partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj
-memorandum (PDF, 937 kB)

Mikroregionálna úroveň

1. Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce
Partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)
-memorandum (PDF, 1 MB)

2. Mesto pre všetkých – integračná stratégia
Partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla
-memorandum (PDF, 1 MB)

3. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
-memorandum (PDF, 1 MB)

Lokálna úroveň

1. Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta
Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
-memorandum (PDF, 1 MB)

2. Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
Partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra
-memorandum (PDF, 1 MB)

3. Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
Partneri: ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava
-memorandum (PDF, 1 MB)

4. Trvalo udržateľná mobilita
Partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
-memorandum (PDF, 1 MB)

5. Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
Partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov
-memorandum (PDF, 1 MB)