Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. marec 2019, Streda
 

Všetky správy


:


Spolupráca UPSVaR s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku
15. 03. 2019

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018 stanovil splnomocnencovi vlády v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny úlohu zameranú na vypracovanie návrhu systematickej spolupráce úradov práce, sociálnych vecí a rodiny...

Z denníkov analytiky - Marec 2019
19. 03. 2019

VERÍME VIAC VLÁDE, CIRKVI ČI UNIVERZITÁM? Dňa 11. marca 2019 v Umeleckej besede Slovenskej v Bratislave prebehla verejná prezentácia výsledkov prieskumu verejnosti o participácii občanov v SR, ktorej predchádzala tlačová konferencia. Výstupy z reprezentatívneho prieskumu...

Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
07. 03. 2019

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania vyhlasuje v zmysle čl. 4 ods. 6 a čl. 10, ods. 2 Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového...

Z denníkov pilotných schém - Marec 2019
06. 03. 2019

Pilotný projekt 1 - Seminár k dlhodobej starostlivosti Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP SR) srdečne pozýva všetkých na seminár k problematike dlhodobej starostlivosti a k príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.  Prvý zo seminárov sa konal v...

Program a registrácia Týždňa otvoreného vládnutia 2019
22. 02. 2019

Milí priatelia, milé priateľky, úrad splnomocnenca Vás srdečne pozýva do Umelky (Dostojevského rad 2, Bratislava) na Týždeň otvoreného vládnutia 2019, ktorý je súčasťou medzinárodného Týždňa otvoreného vládnutia. V týždni od 11. do 15. marca 2019 sa môžete tešiť na podnetné diskusie a ...

Predstavili sme projekt Výskum MNO
18. 02. 2019

Dňa 15. februára 2019 sme vo Vedeckom parku Univerzity Komenského predstavili nový národný projekt realizovaný na pôde Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) - Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, skrátene...

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA UŽ O MESIAC
15. 02. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na ďalší ročník Týždňa otvoreného vládnutia 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. – 15. marca 2019. Tento ročník bude výnimočný práve preto, že sa koná skôr ako obyčajne, keďže bude súčasťou medzinárodného Týždňa...

Pozvánka na konferenciu o dobrovoľníctve v zariadeniach sociálnych služieb
14. 02. 2019

Milí priatelia, milé priateľky, Chcete dať svojmu životu zmysel? Chcete byť dobrovoľníkom telom aj dušou? Chcete pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní? Chcete vedieť čo je to dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb? Chcete získať kontakty, inšpiráciu, motiváciu a chuť meniť veci...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]