Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2020, utorok
 

Všetky správy


:


Úradný spravodaj 13. - 24. január 2020
24. 01. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Pozvánka na prezentáciu prvých výstupov projektu Výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti 23.01.2020 Milé priateľky, milí priatelia, srdečne vás pozývame na Diskusiu o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a...

Splnomocnenec sa zúčastnil 26. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny
27. 01. 2020

Dňa 23. januára 2020 sa splnomocnenec vlády SR Martin Giertl zúčastnil 26. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorá pôsobí pod Radou vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na zasadnutí bol schválený plán...

Pozvánka na prezentáciu prvých výstupov projektu Výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti
23. 01. 2020

Milé priateľky, milí priatelia, srdečne vás pozývame na Diskusiu o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS, ktorá sa bude konať dňa  5. februára 2020 (v stredu) od 9:00 hod. v budove Národného osvetového centra (V-Klub) na Námestí SNP č. 12 v Bratislave. Tešiť sa...

Národný lesnícky program bude tvorený participatívne so zapojením občianskej spoločnosti
17. 01. 2020

Dňa 9. januára 2020 sme sa stretli s predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ohľadom participatívnej tvorby nového Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2030 (NLP). MPRV SR tvorí NLP participatívne v spolupráci so zástupcami...

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 pokračuje vo svojej práci
16. 01. 2020

Od ostatného stretnutia pracovnej skupiny pre tvorbu novej KROS ubehol presne mesiac a pracovná skupiny sa 9. januára 2020 stretla po tretí krát. Splnomocnenec v úvode privítal členov pracovnej skupiny a zaželal im všetko dobré v novom roku. Ku koncu roka 2019 bol...

Úradný spravodaj 01. - 10. január 2020
10. 01. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Nový rok sme začali školením o otvorených licenciách 10.01.2020 Dňa 8. januára 2020 sme na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvorili  nový rok školením na tému otvorených licencií. Táto téma úzko súvisí s prioritami...

Nový rok sme začali školením o otvorených licenciách
10. 01. 2020

Dňa 8. januára 2020 sme na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvorili  nový rok školením na tému otvorených licencií. Táto téma úzko súvisí s prioritami otvoreného vládnutia na Slovensku a Akčnými plánmi Iniciatívy pre otvorené vládnutie, konkrétne s ...

Druhý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Trnavskej univerzite je úspešne za nami!
07. 01. 2020

V roku 2018 sme v zimnom semestri odštartovali prvý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na základe veľmi dobrej spätnej väzby od študentov sme ho realizovali aj v zimnom semestri v roku 2019. Práve v mesiaci...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]