Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2022, streda
 

Všetky správy


:


V Iniciatíve pre otvorené vládnutie podporujeme nové partnerstvá medzi veľvyslanectvami a mimovládnymi neziskovými organizáciami
27. 09. 2022

Dňa 20. septembra 2022 zorganizoval ÚSV ROS prvé stretnutie zástupcov a zástupkýň veľvyslanectiev členských štátov Iniciatívy pre otvorené vládnutie (z ang. Open Government Partnership) na Slovensku s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú témam otvoreného vládnutia. ...

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie nesúhlasí s obmedzovaním práva verejnosti vyjadrovať sa počas procesu EIA
23. 09. 2022

Členky a členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odporúčajú vláde Slovenskej republiky zaujať negatívne stanovisko k poslaneckému návrhu na zmenu niektorých zákonov v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní. Tento záver vzišiel z per-rollam hlasovania po...

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie podporila dobrovoľníctvo
22. 09. 2022

Členky a členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyjadrili jednoznačnú podporu dobrovoľníctva. Na zasadnutí rady v utorok 20. septembra 2022 schválili uznesenie, v ktorom odporučili vláde SR schváliť novelizáciu Zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z....

Úrad splnomocnenca hľadá expertku/experta na tému hybridné hrozby
16. 09. 2022

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá novú kolegyňu/kolegu na tému boj proti hybridným hrozbám a sieťovanie mimovládnych neziskových organizácií.  Jeho úlohou bude: zmapovať mimovládne neziskové organizácie, venujúce sa téme hybridné hrozby na Slovensku...

Vláda schválila koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2030
07. 09. 2022

Participácia občanov na tvorbe verejných politík (aktívne občianstvo), posilnenie spolupráce medzi verejným a občianskym sektorom (prehĺbenie dialógu) a posilnenie systémovej odolnosti občianskej spoločnosti (reziliencia sektora) sú obsahom Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na...

Kabinet schválil akčný plán pre otvorené vládnutie
13. 07. 2022

Vláda v stredu 13. júla 2022 schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2022-2024, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Ide v poradí o piaty dokument od roku 2011, kedy sa Slovensko prihlásilo k ...

Mimovládne neziskové organizácie a potravinová pomoc ľuďom v núdzi
14. 09. 2022

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač úzko spolupracuje s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelom Vlčanom v téme potravinová pomoc ľuďom v núdzi. Na spoločnej tlačovej besede dňa 30. augusta 2022...

Mimoriadne zasadala Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
19. 08. 2022

Dňa 19. augusta 2022 prebehlo mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie s jediným bodom rokovania, strategickým dokumentom Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 spolu s prvým akčným plánom na roky 2022 – 2026...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]