Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. november 2018, Štvrtok
 

Všetky správy


:


PROGRAM TÝŽDŇA OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2018 ZVEREJNENÝ
15. 10. 2018

Program Týždňa otvoreného vládnutia 2018 Po úvodnej pozvánke Vám s radosťou prestavujeme nabitý inšpiratívny program Týždňa otvoreného vládnutia 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. - 26. októbra v Galérii Slovenskej výtvarnej únie / Umelke v Bratislave.   Utorok, 23. októbra 2018 13:00 -...

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2018 sa blíži - zarezervujte si čas
14. 09. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na každoročné celotýždňové podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2018. Po úspešnom minuloročnom Týždni otvoreného vládnutia 2017, počas ktorého sa uskutočnili inšpiratívne diskusie, interaktívne workshopy, prezentácie...

Pridajte sa k nám! Hľadáme finančného manažéra/finančnú manažérku do národného projektu
14. 03. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného finančného manažéra/finančnú manažérku do pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030. Bližšie...

Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci fondu pre vnútornú bezpečnosť
18. 10. 2018

Dňa 10.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-CSEP (Program na podporu občianskej spoločnosti) –podpora kampaní implementovaných organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré predstavujú alternatívu radikalizácii, prípadne sú vyslovene zamerané proti extrémistickej...

Z denníkov pilotnej schémy - Október 2018
17. 10. 2018

Pilotný projekt č. 6 Dňa 4. októbra 2018 sa v poobedňajších hodinách na mestskom úrade konalo ďalšie zo stretnutí pracovnej skupiny "Svidník pre všetkých". Pracovná skupina zastrešuje zástupcov a predstaviteľov identifikovaných a zraniteľných skupín v meste, ktoré sa podieľajú na príprave...

Začíname! Participatívne rozpočty na školách v TSK majú oddnes šancu
10. 10. 2018

Dňa 10.10.2018 sme spustili registráciu pre prihlasovanie stredných škôl do dotačnej výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorej cieľom je zavádzanie participatívnych rozpočtov do prostredia stredných škôl. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v ...

Z denníkov analytiky - Október 2018
03. 10. 2018

Pracovné stretnutie k Podaktivite 2 Dňa 3.októbra 2018 sa konalo pracovné stretnutie k Podaktivite 2, ktorého cieľom bola sumarizácia činností za obdobie jún – september 2018. Na stretnutí sa riešila  finalizácia a spôsob spracovania výstupov vrátane ich konečnej distribúcie (publikácie,...

Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý kraj na Slovensku zavádza participatívne rozpočty na stredných školách
28. 09. 2018

Bratislava, 28. septembra 2018 (tlačová správa) Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (ďalej len „TSK“) otvárajú v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania participatívnych...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]