Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Všetky správy


:


Mládež ako súčasť občianskej spoločnosti na Slovensku
27. 11. 2020

V rámci rozsiahlej štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku Vám prinášame ďalšiu vybranú časť, zameranú na deti a mladých ľudí ako plnohodnotných členov občianskej spoločnosti a budúcich správcov krajiny. Ambíciou analýzy je zmapovať a popísať pohľad detí a mládeže na stav občianskej...

Občianska spoločnosť na Slovensku - fokusové skupiny a skupinové rozhovory
20. 11. 2020

V rámci rozsiahlej štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“, Vám prinášame vybrané zistenia z realizácie fokusových skupín a...

Pridajte sa ku konzultáciám k publikačnému minimu otvorených dát štátnej správy
17. 11. 2020

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SK) otvorilo konzultáciu k návrhu publikačného minima pre štátnu správu, do ktorej je možné sa zapojiť do 22. novembra 2020.  Cieľom publikačného minima pre štátnu správu je nadefinovať zoznam kľúčových datasetov, ktoré budú...

Občianska spoločnosť na Slovensku
16. 11. 2020

Po sérii kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora vám úrad splnomocnenca prináša vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania...

Príprava nových eurofondov pokračuje ďalším kolom konzultácií pod záštitou ministerky Remišovej
13. 11. 2020

Vo štvrtok, 12. novembra 2020 začali národné konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 organizované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), priamo pod záštitou ministerky Veroniky Remišovej. Konzultácie sú pokračovaním procesu prípravy Partnerskej dohody...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Šport
12. 11. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť športu.  Šport je dôležitý spoločenský fenomén, ktorý sa postupne stal neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, globálneho zábavného priemyslu a ...

Diskusie o návrhu Partnerskej dohody 2021 – 2027 pokračujú národnými konzultáciami
09. 11. 2020

Slovenská republika má opäť možnosť v programovom období 2021 – 2027 čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Balík 13 miliárd eur bude Slovensku k dispozícií po schválení Partnerskej dohody Európskou komisiou. V súčasnosti je tvorba Partnerskej...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Ľudské práva
06. 11. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť ľudských práv a advokačných aktivít.  Ľudské práva vo väčšej či menšej miere reálne ovplyvňujú každú oblasť života na celoštátnej i lokálnej úrovni, každú...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]