Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2021, pondelok
 

Všetky správy


:


Staňte sa novými kolegyňami/kolegami na úrade splnomocnenca!
13. 10. 2021

Využite príležitosť a pomôžte nám podporovať participáciu, otvárať vládnutie,budovať aktívnejšiu občiansku spoločnosť a zlepšovať postavenie mimovládnych neziskových organizácií. Do tímu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadáme nové kolegyne/ kolegov...

Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a princíp partnerstva politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027
15. 10. 2021

Rok 2021 predstavuje začiatok nového programového obdobia, s ktorým úzko súvisí aj potreba úprav a zmien pravidiel implementácie fondov Európskej únie. Je potrebné na tieto zmeny reagovať a nastaviť riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy. Ich súčasťou je aj pripravovaný nový zákon...

Rozšírenie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ o zástupcov a zástupkyne MNO
14. 10. 2021

Posledné mesiace intenzívne napreduje príprava Operačného programu Slovensko (OP Slovensko), ktorý bude jediným veľkým programom, slúžiacim na rozdeľovanie európskych fondov v období 2021 - 2027. Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ je hlavným nástrojom na zapojenie...

Z denníkov analytiky - Október 2021
13. 10. 2021

Ako na dobré participatívne rozpočtovanie? Blížime sa do finále! Zoznámte sa s Chartou dobrého participatívneho rozpočtovania, výsledkom našej doterajšej spolupráce v rámci pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet", ktorú tvoria fanúšikovia participatívneho rozpočtovania – odborníci zo samospráv,...

Národný projekt Výskum MNO a OS pripravil návrh satelitného účtu tretieho sektora
12. 10. 2021

Úrad splnomocnenca (USV ROS) v rámci ďalšej podaktivity národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (Podaktivita 4) pripravil „Návrh zavedenia a fungovania satelitného účtu tretieho sektora“, ktorého cieľom je zaviesť dlhodobý ...

Z denníkov analytiky - September 2021
30. 09. 2021

Základné školy a participatívny rozpočet Dovolí nám korona začať participatívnymi rozpoočtami na školách? Ak áno, začíname s pilotným ročníkom participatívnych rozpočtoch na základných školách zapojených do programu Nadácie otvorenej spoločnosti – Otvorené školy. 30. septembra 2021 sa v Kancelárii...

26. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
28. 09. 2021

V utorok 21. septembra 2021 sa konalo 26. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Program bol tradične rozdelený do troch hlavných blokov: Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií sa venoval voľbe zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku...

PROGRAM TÝŽDŇA OTVORENÉHO VLÁDNUTIA ZVEREJNENÝ!
23. 09. 2021

Milé priateľky a milí priatelia otvoreného vládnutia na Slovensku, s radosťou vám oznamujeme, že šiesty ročník Týždňa otvoreného vládnutia sa uskutoční v dňoch 4. – 7. októbra 2021 v hoteli Crowne Plaza na Hodžovom námestí 2 v Bratislave. Tohtoročný Týždeň otvoreného...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]