Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2023, sobota
 

Všetky správy


:


Boj proti financovaniu terorizmu
12. 05. 2023

Mimovládne neziskové organizácie (MNO) sa môžu stať obeťou teroristických organizácií a môžu byť zneužité na financovanie terorizmu, a to aj bez ich vedomia. Vnímanie činnosti MNO v očiach verejnosti tak môže byť poškodené, napriek tomu, že vykonávajú záslužnú a potrebnú činnosť....

Pozývame vás na podujatie: Transparentnosť konečného užívateľa výhod po rozsudku Európskeho súdneho dvora
09. 05. 2023

Európsky súdny dvor vydal v novembri 2022 rozhodnutie, ktoré má zásadný dopad na zverejňovanie konečných užívateľov výhod. Následkom tohto rozhodnutia sa mnoho krajín rozhodlo svoje verejné registre konečných užívateľov výhod zneprístupniť pre verejnosť. Srdečne vás pozývame na diskusiu, ktorá sa...

Návrhy dodatkov k Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a k Štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie predložené do medzirezortného pripomienkového konania
26. 04. 2023

Návrh dodatku č. 2 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a Návrh dodatku č. 5 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie sú v termíne od 20. apríla do 4. mája 2023 predmetom medzirezortného pripomienkového konania...

Parlament schválil komplexnú novelu zákona o dobrovoľníctve
02. 02. 2023

Novela zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve, ktorú na rokovanie NR SR predložil minister vnútra Roman Mikulec, prináša prelomové zmeny nevyhnutné pre komplexné "upratanie" dlhé roky neriešeného systému, ako aj nastavenie jasných podmienok. Poslanci ju schválili vo štvrtok 2. februára 2023. ...

Zbierka listín a dokumentov mimovládnych organizácii je už prístupná v elektronickej podobe
16. 01. 2023

Po dvoch rokoch príprav zverejnilo ministerstvo vnútra  1. januára 2023 vo verejnej časti registra mimovládnych neziskových organizácií (na základe ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií) elektronickú zbierku listín a dokumentov...

Novela zákona o dobrovoľníctve schválená vládou vytvára podmienky pre štátnu finančnú podporu
09. 11. 2022

Vláda v stredu 9. novembra 2022 schválila návrh novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktorý predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra SR Roman Mikulec. Cieľom návrhu je najmä podporovať rozvoj a budovanie kapacít dobrovoľníckej činnosti s dôrazom na kľúčové prvky manažmentu...

Minister vnútra podpísal memorandum o spolupráci s neziskovými organizáciami pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine
08. 11. 2022

Minister vnútra Roman Mikulec v utorok 8. novembra 2022 počas druhého dňa konferencie organizovanej splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom Vagačom podpísal s 11-timi neziskovými organizáciami Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom...

Vláda schválila koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2030
07. 09. 2022

Participácia občanov na tvorbe verejných politík (aktívne občianstvo), posilnenie spolupráce medzi verejným a občianskym sektorom (prehĺbenie dialógu) a posilnenie systémovej odolnosti občianskej spoločnosti (reziliencia sektora) sú obsahom Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]