Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2018, Streda
 

Všetky správy


:


TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2018 sa blíži - zarezervujte si čas
14. 09. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na každoročné celotýždňové podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2018. Po úspešnom minuloročnom Týždni otvoreného vládnutia 2017, počas ktorého sa uskutočnili inšpiratívne diskusie, interaktívne workshopy, prezentácie...

Pridajte sa k nám! Hľadáme finančného manažéra/finančnú manažérku do národného projektu
14. 03. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného finančného manažéra/finančnú manažérku do pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030. Bližšie...

Z denníkov pilotnej schémy - September 2018
18. 09. 2018

Pilotný projekt č. 9 Dňa 11. septembra 2018 sa v meste Nitra uskutočnila verejná diskusia na tému Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých. Cieľom podujatia bola prezentácia informácií a dát, ktoré boli v rámci pilotného projektu získané ako podklad pre prípravu stratégie mesta a ich...

Participácia jednou ústredných súčastí tvorby Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030
17. 09. 2018

Dňa 10. septembra 2018 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zúčastnil spoločného rokovania Pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 a pre prípravu Národného investičného plánu na roky 2018 – 2030 a Pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie regionálneho a ...

Z denníkov analytiky - September 2018
11. 09. 2018

Brave New Worlds?! (Budúcnosť demokracie a občianskeho vzdelávania) V dňoch 6.- 9. septembra sa v francúzskom Marseille konala konferencia európskej iniciatívy NECE (Networking European Cititzenship Education) s názvom Brave New Worlds, na ktorej sa za Úrad...

Tréning trénerov: Participatívny rozpočet na školách
31. 08. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spúšťa v rámci národného projektu Participácia v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník participatívnych rozpočtov na školách, rozšírený o vzdelávanie v oblasti zapájania mládeže do života samosprávy. V...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - August 2018
27. 08. 2018

      AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Vláda SR schválila návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií,...

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií schválila vláda SR
22. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Po verejných diskusiách, diskusiách v Rade vlády SR pre MNO a medzirezortnom pripomienkovom konaní prešiel ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]