Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Otvorene o otvorenom vládnutí: séria príbehov otvoreného vládnutia na Slovensku pre všetkých

Milí priatelia, milé priateľky otvoreného vládnutia na Slovensku,

minulý rok sme Vám pod menom Týždeň otvoreného vládnutia 2020 prinášali zaujímavé aktivity z otvárania vládnutia na Slovenska. Aj tento rok sa môžete tešiť na pokračovanie, tentokrát s názvom Otvorene o otvorenom vládnutí.

Spoločne s partnermi z verejnej správy, akadémie či mimovládnych neziskových organizácií Vám cez diskusie, workshopy či prezentácie prineseieme príbehy zlepšovania transparentnosti, participácie, zúčtovateľnosti, aj využívania inovatívnych nástrojoch, vďaka ktorým môže byť vládnutie na Slovensku otvorenejšie a prístupnejšie všetkým. 

obrázok cyklu otvorene o otvorenom vládnutí

 

Júl 2021: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť

V júli sme Vám priniesli podnetnú prezentáciu Gabriely Podmakovej a Magdalény Šimkovej z Bratislavského dobrovoľníckeho centra o dôležitej téme dobrovoľníctva - od zákonnej úpravy až po konkrétne príklady zrealizovaných programov. Príspevok poukázal na to, ako dobrovoľníctvo pomáha a zvyšuje záujem ľudí o svoje okolie, spoločnosť a jednotlivé znevýhodnené skupiny obyvateľstva, motivuje ľudí k aktívnemu občianstvu cez rôzne oblasti a aktivity, dáva im reálnu skúsenosť byť súčasťou, nebyť pasívnym a zlepšovať veci vo svojom okolí. 

Záznam z diskusie nájdete na Youtube kanáli OGP Slovensko, alebo priamo v článku s názvom Otvorene o otvorenom vládnutí: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť

Jún 2021: "O rodičoch, bez rodičov?" Zapájanie rodičov do tvorby verejných politík

V júni sme Vám priniesli zaujímavú prezentáciu Mateja Stušku z OZ Rodičia.sk orodičoch a ich úlohe vo verejných politkách. V diskusii sme sa venovali pohľadu na rodičom ako heterogénnej skupine zainteresovaných aktérov, ktorí otvárajú viaceré zaujímavé pohľady na samotný princíp participácie - jednak z pohľadu smerom do vnútra skupiny a otázkam okolo hľadania spoločných cieľov či potrieb, ale aj smerom k participácii v zmysle otvoreného vládnutia.

Záznam z diskusie nájdete na Youtube kanáli OGP Slovensko, alebo priamo v článku s názvom Otvorene o otvorenom vládnutí: "O rodičoch, bez rodičov?" Zapájanie rodičov do tvorby verejných politík

Máj 2021: Boj proti korupcii vo vnútri verejnej inštitúcie: Ako vytvoriť na pracovisku atmosféru dôvery namiesto strachu

V máji sme Vám priniesli zaujímavú prezentáciu Tomáša Jacka z Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO SR) na tému boja proti korupcii vo vnútri verejnej inštitúcie. Príspevok sa zameral na priebeh a formu zavádzania ISO 37001 na Úrade pre verejné obstarávanie v štýle „in-house“, vrátane intenzívnych neformálnych a interaktívnych školení, participatívneho procesu tvorby vnútorných protikorupčných pravidiel a kódexu správania či pozitívneho vnímania oznamovateľov protispoločenskej činnosti a oznámení ako nástrojov na zlepšenie.

Záznam z diskusie nájdete na Youtube kanáli OGP Slovensko, alebo priamo v článku s názvom Otvorene o otvorenom vládnutí: Boj proti korupcii vo vnútri verejnej inštitúcie: Ako vytvoriť na pracovisku atmosféru dôvery namiesto strachu

Marec 2021: Participácia v čase korony? Ako sa tvorila stratégia otvorenej vedy - Centrum vedecko-technických informácií SR

V marci sme Vám priniesli dôležitý rozhovor p. Jitky Dobbersteinovej a p. Zuzany Stožickej z Centra vedecko-technických informácií SR o ich skúsenosti s participatívnou tvorbou unikátnej Národnej stratégie otvorenej vedy. Spoločne sme sa dozvedeli o tom, ako tento proces prebiehal v čase pandémie, kto všetko bol do tvorby zapojený a akým spôsobom, aké prekvapenia participácia priniesla či čo by do budúcnosti spoluatorky zmenili. 

Záznam z diskusie nájdete na Youtube kanáli OGP Slovensko, alebo priamo v článku z názvom Otvorene o otvorenom vládnutí: Participácia v čase korony? Ako sa tvorila stratégia otvorenej vedy

Január 2021: Rodové kvóty v parlamentných voľbách - Parlamentný inštitút NR SR

V januári sme Vám priniesli zaujímavú prezentáciu p. Petry Ďurinovej a p. Petra Plentu z Parlamentného inštitútu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa v roku 2020 pozrel na využitie rodových kvót vo voľbách do národných rád viacerých krajín, pozitíva či negatíva rodových kvót a možnosti zavedenia rodových kvót do volieb do národnej rady na Slovensku. Svoje zistenia zosumarizovali do komparatívnej analýzy: Rodové kvóty vo voľbách do národných parlamentov.
Záznam z tejto prezentácie nájdete na Youtube kanáli OGP Slovensko, alebo priamo v článku s názvom Otvorene o otvorenom vládnutí: Rodové kvóty v parlamentných voľbách

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

ĎAKUJEME!

Prihlasovanie do cyklu Otvorene o otvorenom vládnutí na rok 2021 je uzavreté, všetkých prihlásených budeme informovať o výsledkoch od 12. do 16. apríla 2021.

Všetky informácie nájdete na našom webe alebo Facebooku.