Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov II

 

ČO JE PROJEKT PARTNERSTVO II? 

partnerstvo

Projekt Partnerstvo II nadväzuje na pilotný projekt a je projektom, ktorého cieľom je priviezť za jeden stôl odborníkov z mimovládnych neziskových organizácií, štátnych odborníkov a administrátorov zodpovedných za riadenie fondov EÚ. Prostredníctvom projektu chceme vytvoriť priestor pre otvorenejší a zrozumiteľný systém riadenia fondov EÚ a rozvíjať taký spôsob prípravy výziev, ktorý umožní lepšie zohľadnenie potrieb možných prijímateľov podpory z fondov EÚ.  Cieľom projektu je vytvoriť a otestovať nové postupy a nástroje na zapojenie neštátnych partnerov do najdôležitejších oblastí riadenia fondov EÚ a tým posilniť partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti.

 

Oblasti, na ktoré sa v projekte zameriavame, sú:

  • Participatívna tvorba výziev a národných projektov,
  • informovanie, komunikácia s možnými prijímateľmi a ich metodická podpora,
  • transparentnosť,
  • manažérsky medzirezortný prístup k podpore prierezových tém, ako napríklad sociálna ekonomika.

ČO OD PROJEKTU PARTNERSTVO OČAKÁVAME?

  • Chceme ukázať, kde je priestor a kde sú hranice pre spoluprácu štátu a občianskej spoločnosti pri riadení fondov EÚ.
  • Chceme, aby vďaka projektu štátne inštitúcie pochopili pridanú hodnotu účasti partnerov na riadení a monitorovaní fondov EÚ a aby si vyskúšali nové postupy a spôsoby práce a komunikácie.
  • Chceme ukázať, ako je možné využiť technickú pomoc a rozšírenie kapacít na riadenie fondov EÚ a to aj pre iné skupiny partnerov, ako sú mimovládne neziskové organizácie.
  • Očakávame, že naše výsledky pomôžu zlepšiť nastavenie systému a prácu zodpovedných inštitúcií a pomôžu zvýšiť transparentnosť fondov EÚ.
  • Chceme pracovať aj na tom, aby tí, ktorým sú fondy určené, im vo väčšej miere rozumeli, a aby sa štát zlepšoval komunikáciu o fondoch EÚ na verejnosť.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
tel.: +421 2 509 44 980