Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Metodiky a logá

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Metodika: Jednotný postup pre spracovanie odborných výstupov

Všeobecný plagát projektu NP Parti

Všeobecný plagát

Lišty pilotných projektov NP Parti

Pilotný projekt č. 1: Stratégia dlhodobej starostlivosti (ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS)

Pilotný projekt 1

Pilotný projekt č. 2: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou (ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR)

Pilotný projekt č.2

Pilotný projekt č. 3: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji (ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj)

Pilotný projekt č. 3

Pilotný projekt č. 4: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám (ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj)

Pilotný projekt č. 4

Pilotný projekt č. 5: Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce (ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša - Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)

Pilotný projekt č. 5

Pilotný projekt č. 6: Mesto pre všetkých – integračná stratégia (ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla)

Pilotný projekt č. 6

Pilotný projekt č. 7: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske (ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske)

Pilotný projekt č. 7

Pilotný projekt č. 8: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta (ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec)

Pilotný projekt č. 8

Pilotný projekt č. 9: Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých (ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra)

Pilotný projekt č. 9

Pilotný projekt č. 10: Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni (ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava)

Pilotný projekt č. 10

Pilotný projekt č. 11: Trvalo udržateľná mobilita (ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica)

Pilotný projekt č. 11

Pilotný projekt č. 12: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov

Pilotný projekt č. 12

Logá projektu

Logo priehľadné

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Logo 4

Logo 5

Logo 6

Logo 7

Logo 8

Logo 9

Logo 10

Logo 11

Logo 12

Roll -upy projektov

Pilotný projekt 1 (JPG, 89 kB) Pilotný projekt 2 (JPG, 89 kB) Pilotný projekt 3 (JPG, 85 kB) Pilotný projekt 4 (JPG, 87 kB) Pilotný projekt 5 (JPG, 83 kB) Pilotný projekt 6 (JPG, 83 kB) Pilotný projekt 7 (JPG, 81 kB) Pilotný projekt 8 (JPG, 83 kB) Pilotný projekt 9 (JPG, 85 kB) Pilotný projekt 10 (JPG, 88 kB) Pilotný projekt 11 (JPG, 80 kB) Pilotný projekt 12 (JPG, 90 kB) 

Národný projekt Participácia (JPG, 107 kB)