Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Projekt technickej pomoci Efektívnej zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (I)

partnerstvoČO JE PROJEKT PARTNERSTVO? 

Projekt Partnerstvo je prvým projektom svojho druhu, ktorý za jeden stôl privádza odborníkov z mimovládnych neziskových organizácií, štátnych odborníkov a administrátorov zodpovedných za riadenie fondov EÚ. Prostredníctvom projektu chceme vytvoriť priestor pre otvorenejší a zrozumiteľný systém riadenia fondov EÚ a rozvíjať taký spôsob prípravy výziev, ktorý umožní lepšie zohľadnenie potrieb možných prijímateľov podpory z fondov EÚ.  Cieľom projektu je vytvoriť a otestovať nové postupy a nástroje na zapojenie neštátnych partnerov do najdôležitejších oblastí riadenia fondov EÚ a tým posilniť partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti.

Oblasti, na ktoré sa v projekte zameriavame, sú:

  • tvorba výziev a národných projektov;
  • informovanie, komunikácia s možnými prijímateľmi a ich metodická podpora;
  • transparentnosť;
  • monitorovanie a verejná kontrola fondov EÚ. 

ČO OD PROJEKTU PARTNERSTVO OČAKÁVAME?

  • Chceme ukázať, kde je priestor a kde sú hranice pre spoluprácu štátu a občianskej spoločnosti pri riadení fondov EÚ.
  • Chceme, aby vďaka projektu štátne inštitúcie pochopili pridanú hodnotu účasti partnerov na riadení a monitorovaní fondov EÚ a aby si vyskúšali nové postupy a spôsoby práce a komunikácie.
  • Chceme ukázať, ako je možné využiť technickú pomoc a rozšírenie kapacít na riadenie fondov EÚ a to aj pre iné skupiny partnerov, ako sú mimovládne neziskové organizácie.
  • Očakávame, že naše výsledky pomôžu zlepšiť nastavenie systému a prácu zodpovedných inštitúcií a pomôžu zvýšiť transparentnosť fondov EÚ.
  • Chceme pracovať aj na tom, aby tí, ktorým sú fondy určené, im vo väčšej miere rozumeli, a aby sa štát zlepšoval komunikáciu o fondoch EÚ na verejnosť.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
tel.: +421 2 509 44 980

 

.