Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Projekt technickej pomoci Efektívnej zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (III)

partnerstvoČO JE PROJEKT PARTNERSTVO 3? 

Projekt Partnerstvo 3 je treťou fázou spolupráce s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorej cieľom je priviezť za jeden stôl odborníkov z mimovládnych neziskových organizácií, štátnych odborníkov a administrátorov zodpovedných za riadenie fondov EÚ. Prostredníctvom projektu chceme vytvoriť priestor pre otvorenejší a zrozumiteľný systém riadenia fondov EÚ a rozvíjať taký spôsob prípravy výziev, ktorý umožní lepšie zohľadnenie potrieb možných prijímateľov podpory z fondov EÚ. Cieľom projektu je vytvoriť a otestovať nové postupy a nástroje na zapojenie neštátnych partnerov do najdôležitejších oblastí riadenia fondov EÚ a tým posilniť partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti.

Oblasti, na ktoré sa v projekte zameriavame, sú:

  • Identifikovanie a prenos skúseností z implementácie projektov do prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027.
  • Zvýšenie kapacity štátu zrozumiteľne komunikovať o fondoch EÚ, o podmienkach podpory a o pravidlách pre projekty.
  • Zvýšenie účasti zainteresovaných aktérov do procesu prípravy nového programového obdobia fondov EÚ na roky 2021 – 2027.

ČO OD PROJEKTU PARTNERSTVO OČAKÁVAME?

  • Chceme ukázať, vytvárať väčší priestor pre spoluprácu štátu a občianskej spoločnosti pri riadení fondov EÚ, stavajúc na vytvorených pracovných vzťahoch a skúsenostiach s participáciou.
  • Chceme, aby štátne inštitúcie zodpovedné za tvorbu a riadenie fondov EÚ pracovali s partnermi, aby boli zainteresovaní aktéri rovnocennými partnermi.
  • Podporujeme činnosť expertov z radov mimovládnych neziskových organizácií, ktorí majú kapacitu a motiváciu prispieť k utváraniu a efektívnemu riadeniu fondov EÚ.
  • Chceme ukázať, ako je možné využiť technickú pomoc na rozšírenie kapacít na riadenie fondov EÚ, a to aj pre iné skupiny partnerov, ako sú mimovládne neziskové organizácie.
  • Ponúkame metodickú podporu a nástroje na realizáciu efektívnych participatívnych postupov pri príprave nových fondov EÚ.
  • Očakávame, že naše výsledky pomôžu zlepšiť nastavenie systému a prácu zodpovedných inštitúcií a pomôžu zvýšiť transparentnosť fondov EÚ.
  • Chceme pracovať aj na tom, aby tí, ktorým sú fondy EÚ určené, im vo väčšej miere rozumeli, a aby štát zlepšoval komunikáciu o fondoch EÚ na verejnosť.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
tel.: +421 2 509 44 980

 

.