Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Kontakty

Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady plní Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti ako sekretariát rady pod vedením tajomníčky rady. Vaše prípadné otázky, pripomienky alebo podnety adresujte na:

Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


Tajomníčka Rady vlády pre MNO

Mgr. Skarlet Ondrejčáková

skarlet.ondrejcakova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 983; +421 905 898 901