Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

O nás

Inštitút Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a jemu podriadeného Úradu bol na Slovensku zavedený začiatkom roku 2011. V zmysle Predkladacej správy k Uzneseniu vlády SR č. 134/2011 má pôsobenie splnomocnenca „prispieť k tomu, aby zainteresovaní aktéri z verejného sektora, podnikateľského sektora, politickej sféry a médií, ako aj široká verejnosť lepšie rozumeli potrebe a významu občianskej spoločnosti, aby sa cítili jej súčasťou a aby s ňou intenzívnejšie komunikovali. Inštitút splnomocnenca má zároveň podporiť to, aby títo aktéri prostredníctvom partnerských vzťahov umožňovali rozvoj mechanizmov občianskej participácie.“

Hlavné ciele

V dlhodobom horizonte sa splnomocnenec snaží o dosiahnutie týchto troch cieľov:

  • Verejná správa priateľská k verejnosti
  • Verejnosť aktívne participujúca na správe vecí verejných
  • Stabilné postavenie MNO ako inštitúcií aktívnej verejnosti, zlepšenie ich legislatívneho ukotvenia a podmienok pre ich fungovanie

Hlavné úlohy

Splnomocnenec a jemu podriadený Úrad má slúžiť najmä ako:

  • sprostredkovateľ, ktorý aktívne prepája a iniciuje komunikáciu vlády a verejnej správy s MNO a inými subjektmi,
  • kvalitný a komplexný zdroj informácií o záležitostiach rozvoja občianskej spoločnosti a potrebe participácie verejnosti,
  • kontaktný bod pre komunikáciu a/alebo koordináciu MNO s kontaktnými osobami na príslušných ministerstvách, resp. relevantných orgánoch a organizáciách vlády,
  • iniciátor tvorby a zmien verejných politík vo vzťahu k občianskej spoločnosti,
  • zdroj spätnej väzby, najmä smerom k vláde – na jej základe iniciatívne navrhuje potrebné riešenia.