Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Týždeň otvoreného vládnutia 2020

Online podujatia pod hlavičkou Týždňa otvoreného vládnutia 2020

Počas plánovaného septembrového Týždňa otvoreného vládnutia 2020 sme mali pre účastníkov a účastníčky pripravený silný, trojdňový program plný diskusií, workshopov či prednášok. Tie najsilnejšie sme síce predstavili 24. septembra, ale zároveň sme sa rozhodli priblížiť čo najviac pôvodného programu ešte širšiemu publiku prostredníctvom online podujatí. Väčšinu zaujímavých diskusií, workshopov aj prednášok sa nám podarilo presunúť do online priestoru a počas jesene ich nájdete na našom YouTube kanáli či cez platformu Zoom. Aké aktuálne podujatia na Vás čakajú sa dozviete na našom Facebooku, alebo nižšie. 

15. október 2020

Workshop a prezentácia projektu Férovka

Nadácia Zastavme korupciu

Prebehlo na platforme Zoom

21. október 2020

Prezentácia: Občianska veda na Slovensku

Centrum vedecko - technických informácií SR

Odkaz na záznam prednášky 

22. október 2020

Diskusia: Ako by mali spolupracovať vedecké a verejné inštitúcie? 

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity 

Odkaz na záznam diskusie

3. november 2020

Prezentácia a diskusia: Nezávislé hodnotenie tvorby Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021

Iniciatíva pre otvorené vládnutie: Nezávislý hodnotiaci mechanizmus

Prezentácia Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu 

 3. november 2020

 Prístup k volebnému právu - Elektronizácia procesov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Odkaz na záznam diskusie 

5. november 2020

Etika a etické dilemy v štátnej službe

Rada pre štátnu službu SR

Prebehlo na platforme Zoom

19. november 2020

Mládežnícky parti maratón: Mladí ľudia - participácia - verejné politiky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Odkaz na záznam diskusie

19. november 2020

Mládežnícky parti maratón: Kto podporí participáciu mladých? Pohľad do budúcnosti alebo kde hľadať spojencov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Odkaz na záznam diskusie

20. november 2020

Mládežnícky parti maratón: Párty škola: Ako podporiť demokratické prostredie na školách?

Nadácia otvorenej spoločnosti

20. november 2020

Mládežnícky parti maratón: Mládežnícky ZOOM: do mesta alebo na vidiek?

Vidiecky parlament

26. november 2020

Dátové mesto ako továreň umelej inteligencie

OZ Futuristiq

Odkaz na prezentáciu z workshopu 

3. december 2020

Efektívna distribúcia informácií - webová stránka verejnej správy v roku 2020

OZ Pro Senium Et Cultura

Odkaz na prezentáciu z workshopu 

3. december 2020

Publikačné minimum samosprávy

OZ Alvária 

Odkaz na prezentáciu z workshopu

4. december 2020

Otvorené stratégie

OZ Európske centrum manažmentu 

Odkaz na prezentáciu z workshopu

10. december 2020

Svet vedený stredoškolákmi, alebo ako bojovať s extrémizmom bez násilia

OZ Pomáhame druhým

10. december 2020

Demokracia a jej obrana: Ako sme na tom? 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Odkaz na záznam diskusie 

17. december 2020

Najväčšie výzvy občianskej spoločnosti: Čo nám ukázal výskum? 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Odkaz na záznam z diskusie 

  

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 v Starej tržnici

Dňa 24. septembra 2020 sa v priestoroch Starej tržnice uskutočnilo poduajtie Týždeň otvoreného vládnutia 2020. Pôvodné trojdňové podujatie bolo kvôli situácii s pandémiu koronavírusu zhustené do jedného dňa, počas ktorého sme predstavili créme de la créme pôvodného programu s podtitulom Partnerstvo, právny štát a participácia pod lupou. 

V tento deň sme streamovali tie najsilnejšie diskusie, ktoré mali pôvodne zaznieť naživo v Starej tržnici. S využitím moderných technológií ste mohli byť aktívne účastné a účastní diskusií o  partnerstve občianskej spoločnosti a verejnej správy, o boji proti korupcii v právnom štáte, horúcej téme prístupu k volebnému právu, participácii občanov na tvorbe zákonov, participatívneho procesu, či stavu právneho štátu na Slovensku.

Hoci sme sa osobne nevideli, čo nás veľmi mrzí, môžete si to najlepšie z Týždňa otvoreného vládnutia 2020 pozrieť v pohodlí Vašich domovov či v práci na našom YouTube kanáli OGP Slovensko. 

Nájdete tam aj:

Fotografia z diskusie občianska spoločnosti ako partner verejnej správy

Občianska spoločnosť ako partner verejnej správy

Fotografia z diskusie Participácia verejnosti na legislatívnom procese

Participácia verejnosti na tvorbe zákonov

Fotografia z prezentácie boj proti korupcii v právnom štáte

Boj proti korupcii v právnom štáte

Fotografia z diskusie prístup k volebnému právu

Prístup k volebnému právu: Hlavné výzvy

Fotografia z diskusie o ingredienciach participacie

      O ingredienciách    participácie

Fotografia z diskusie stav právneho štátu na Slovensku

Stav právneho štátu na Slovensku


TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA

Týždeň otvoreného vládnutia je pre všetkých, ktorí veria, že občania majú byť súčasťou rozhodnutí svojej vlády. Počas poduajtia sa stretávajú tí, ktorých cieľom je otvorené vládnutie, aby si navzájom vymenili nápady, diskutovali o riešeniach, aby bola vláda zodpovedná voči svojim občanom.

Či je témou zapájanie všetkých relevantných aktérov do verejných politík či zlepšovanie prístupu k informáciám, alebo boj proti korupcii, Týždeň otvoreného vládnutia je jedinečnou príležitosťou spoločne vytvoriť ambiciózne záväzky k otvorenému vládnutiu.

Týždeň otvoreného vládnutia je pravidelným každoročným jedinečným podujatím Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktoré ponúkne príležitosť prezentovať sa pre každého. Vytvárame otvorený priestor pre zviditeľnenie úspechov aj neúspechov, ktoré sa snažia o podporu princípov otvoreného vládnutia. Našim cieľom je informovať verejnosť o otvorenom vládnutí, dôležitosti princípov transparentnosti, otvorenosti a participácie prostredníctvom rôznych typov aktivít – diskusných panelov, workshopov, prednáškok so zapojením rôznych aktérov. Tento priestor využívame aj na ukázanie toho, ako funguje otvorené vládnutie, zapájanie občanov či mimovládnych organizácií a ďalších aktérov do vládnutia v praxi na rôznych úrovniach vládnutia – od samosprávy, cez štát až po Európsku úniu.

PRE KOHO JE TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA URČENÝ?

Pre aktívnych občanov, pre mimovládne organizácie, pre predstaviteľov štátnej správy, krajov, miest a obcí, pre predagógov, študentov, vedcov, podnikateľov, firmy, pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kultúru vládnutia na Slovensku.

Logo podujatia Týžden otvoreného vládnutia v AJ

Kontaktná osoba

Lucia Lacika, +421 2 509 44 924

Kontaktná osoba pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku