Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Správy - Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti


:


Rokovanie Odbornej projektovej rady projektu Výskum MNO a OS
15. 04. 2020

V stredu 08. apríla 2020 sa v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“(NP Výskum MNO a OS) konalo rokovanie Odbornej projektovej rady, ktorá odborne dozerá na realizáciu projektových aktivít. Vzhľadom na súčasnú...

Čo čaká národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti v roku 2020
02. 03. 2020

V roku 2020 prejde národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti niekoľkými fázami, ktoré na seba nadväzujú. Analýza, interpretácie a odporúčania Podaktivita 1 predstavuje kľúčovú aktivitu projektu slúžiacu k popisu stavu a smerovania...

Diskusia o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS
07. 02. 2020

Dňa 5. februára 2020 sa v priestoroch Národného osvetového centra konala diskusia o prvotných výstupoch národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. V úvode podujatia vystúpili odborníci spolupracujúci na projekte, Michal...

Pozvánka na prezentáciu prvých výstupov projektu Výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti
23. 01. 2020

Milé priateľky, milí priatelia, srdečne vás pozývame na Diskusiu o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS, ktorá sa bude konať dňa  5. februára 2020 (v stredu) od 9:00 hod. v budove Národného osvetového centra (V-Klub) na Námestí SNP č. 12 v Bratislave. Tešiť sa...

Aj Vaša organizácia je dôležitá pre výskum neziskového sektora!
28. 11. 2019

Ste mimovládna nezisková organizácia, ktorá pracuje na Slovensku? Chceme o Vás vedieť viac! Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje osloviť v rámci realizácie výskumu občianskej...

Život projektu počas roka 2019 vo výskume neziskového sektora a občianskej spoločnosti
07. 11. 2019

V rámci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa od marca 2019 realizuje rozsiahly projekt, zameraný na výskum neziskového sektora občianskej spoločnosti na Slovensku. Na začiatku sme sa zamerali na prípravné fázy: Zostavili sme Odbornú projektovú radu a 11...

VÝZVA: Zapojte sa do fokusových skupín v rámci projektu Výskum MNO a OS
30. 04. 2019

Vážení občania a vážené občianky, predstavitelia a predstaviteľky mimovládnych neziskových organizácií, dovoľujeme si Vás pozvať na fokusové skupiny, ktoré realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky...

Predstavili sme projekt Výskum MNO
18. 02. 2019

Dňa 15. februára 2019 sme vo Vedeckom parku Univerzity Komenského predstavili nový národný projekt realizovaný na pôde Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) - Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, skrátene...

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]