Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Monitoring legislatívy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti od apríla 2023 spustil novú službu, prostredníctvom ktorej bude v týždennej periodicite informovať o predkladaných návrhoch právnych predpisov, pripravovaných zmenách a posunoch v legislatívnom procese. Vďaka monitoru Vám neunikne žiadny novo predkladaný zákon ani pripravovaná zmena. Monitoring je určený hlavne zástupcom občianskej spoločnosti, ale veríme, že poslúži aj ďalším socio – ekonomickým partnerom.

Informácie sú zverejňované na web stránke Úradu splnomocnenca vlády SR a súčasne sú na týždennej báze spracovávané do Legislatívneho spravodaja, ktorý je zasielaný zaregistrovaným odberateľom mailom. V prípade, ak máte záujem o odber Legislatívneho spravodajcu, vyplňte registračný formulár pre odber.

Monitoring legislatívy je spracovávaný v previazaní na predkladateľov legislatívnych dokumentov (ministerstvá a poslanecké návrhy). Informácie o prebiehajúcich legislatívnych procesoch monitorujeme v štyroch základných kategóriách: 

  • predbežná informácia,
  • medzirezortné pripomienkovacie konanie, 
  • uznesenia vlády SR, 
  • schválené zákony v Národnej rade.

Informácie o predkladaných zákonoch, pripravovaných zmenách a posunoch v legislatívnom procese pre vás spracovávame v štruktúre.

  • Názov dokumentu: 
  • Predkladateľ dokumentu: 
  • Štádium /typ legislatívneho procesu: (predbežná informácia, MPK, uznesenia Vlády SR, schválené zákony v Národnej rade SR a publikované právne predpisy v Zbierke zákonov SR)
  • Stručný opis dokumentu: 
  • Dôležité termíny: (dátum zverejnenia predbežnej informácie, dátum ukončenia MPK, termín účinnosti uznesenia Vlády SR, termín účinnosti zákona)
  • Sprievodná dokumentácia:

Monitoring legislatívy je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu ako výstup projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2 v rámci činností, zameraných na zvyšovanie účasti MNO na tvorbe a implementácii verejných politík.

""