Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Ekonomika MNO

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) realizuje v roku 2017 aktivity smerujúce ku komplexnej reforme financovania aktivít mimovládnych neziskových organizácií.

Našim cieľom je prispieť k dlhodobej udržateľnosti všeobecne prospešných aktivít neziskového sektora prostredníctvom zefektívnenia poskytovania verejných zdrojov a rozvoja súkromných zdrojov pre MNO. Chceme, aby MNO mali k dispozícii 4 silné piliere financovania svojich aktivít:

 4piliere

 

V oblasti:

 1. verejných zdrojov sa zameriavame na:
  1. priamu podporu:
   1. "eurofondy", "nórske fondy",...
   2. Dotácie:
    1. štátne
    2. VÚC
    3. miest a obcí
   3. Asignácia
  2. nepriamu podporu:
   1. daňové oslobodenie MNO
   2. odpočítateľné položky
   3. sponzoring
   4. charitatívna reklama
 2. súkromných zdrojov sa zameriavame na:
  1. zdroje na činnosť:
   1. verejné zbierky
   2. dary
   3. granty
   4. členské príspevky
   5. sponzoring
   6. charitatívna reklama
   7. charitatívna lotéria
   8. dedičstvo
   9. asignácia
  2. zdroje z vlastnej činnosti:
   1. hlavná aktivita
   2. iná zárobková činnosť
   3. ekonomická/ podnikateľská činnosť
   4. sociálne podnikanie
   5. investovanie

Plán najbližších aktivít (2017):

ÚSVROS tak, ako aj pri iných našich aktivitách, dodržiava zásadu participatívnej tvorby verejných politík. Budeme preto radi, ak sa aktívne zúčastníte našich workshopov, seminárov, stretnutí, pracovných skupín a prispejete tak vašimi nápadmi a skúsenosťami ku kvalitnejšiemu ekonomickému prostrediu neziskového sektora. 

Vaše myšlienky, postrehy, skúsenosti a námety na úpravu ekonomickej legislatívy neziskového sektora nám prosíme zasielajte na e-mail:

financovanieMNO@minv.sk