Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Ekonomika MNO

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) realizuje v roku 2017 aktivity smerujúce ku komplexnej reforme financovania aktivít mimovládnych neziskových organizácií.

Našim cieľom je prispieť k dlhodobej udržateľnosti všeobecne prospešných aktivít neziskového sektora prostredníctvom zefektívnenia poskytovania verejných zdrojov a rozvoja súkromných zdrojov pre MNO. Chceme, aby MNO mali k dispozícii 4 silné piliere financovania svojich aktivít:

 4piliere

 

V oblasti:

 1. verejných zdrojov sa zameriavame na:
  1. priamu podporu:
   1. "eurofondy", "nórske fondy",...
   2. Dotácie:
    1. štátne
    2. VÚC
    3. miest a obcí
   3. Asignácia
  2. nepriamu podporu:
   1. daňové oslobodenie MNO
   2. odpočítateľné položky
   3. sponzoring
   4. charitatívna reklama
 2. súkromných zdrojov sa zameriavame na:
  1. zdroje na činnosť:
   1. verejné zbierky
   2. dary
   3. granty
   4. členské príspevky
   5. sponzoring
   6. charitatívna reklama
   7. charitatívna lotéria
   8. dedičstvo
   9. asignácia
  2. zdroje z vlastnej činnosti:
   1. hlavná aktivita
   2. iná zárobková činnosť
   3. ekonomická/ podnikateľská činnosť
   4. sociálne podnikanie
   5. investovanie

Plán najbližších aktivít (2017):

ÚSVROS tak, ako aj pri iných našich aktivitách, dodržiava zásadu participatívnej tvorby verejných politík. Budeme preto radi, ak sa aktívne zúčastníte našich workshopov, seminárov, stretnutí, pracovných skupín a prispejete tak vašimi nápadmi a skúsenosťami ku kvalitnejšiemu ekonomickému prostrediu neziskového sektora. 

Vaše myšlienky, postrehy, skúsenosti a námety na úpravu ekonomickej legislatívy neziskového sektora nám prosíme zasielajte na e-mail:

TA.13G4@d65YG3S1FQ3S3GO@