Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva

Základné informácie o projekte

Projekt NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (EU CARE) je o spolupráci  nášho úradu s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom spolupráce je  posilnenie kapacity pre medzisektorovú komunikáciu, koordináciu a spoluprácu medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami, ako aj pre koordináciu s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, pri poskytovaní služieb osobám z Ukrajiny utekajúcim pred vojnou, pri ich vstupe a integrácii na území SR.

Realizáciou aktivít sa zabezpečia aj  synergie s projektom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO, ktorý implementuje konzorcium neziskových organizácií.

Ďalšie informácie o projekte

  • Obdobie realizácie: 02/2023-12/2023
  • Hlavný partner projektu – prijímateľ podpory:  Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Rozpočet projektu za partnera: 202 860 €

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (www.employment.gov.sk). 

Kontaktná osoba

Kontaktnou osobou je Ing. Katarína Valovičová (katarina.valovicova2 (at) minv.sk)

loga projektu